De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beschermingsbewind: ook voor de deurwaarder zo fijn?

Een onderzoek naar de bijzonderheden die zich voordoen bij de verkrijging van een executoriale titel en de tenuitvoerlegging hiervan, als de debiteur onder beschermingsbewind is gesteld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beschermingsbewind: ook voor de deurwaarder zo fijn?

Een onderzoek naar de bijzonderheden die zich voordoen bij de verkrijging van een executoriale titel en de tenuitvoerlegging hiervan, als de debiteur onder beschermingsbewind is gesteld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De medewerkers van Van Arkel zouden graag willen weten of zij op dit moment op de
juiste wijze handelen in dossiers waarin de debiteur onder bewind is gesteld, gelet op de
wet, de gedragsregels en de belangen van bewindvoerders. Daarom is er een onderzoek
gedaan naar de bijzonderheden die zich voordoen bij de verkrijging van een executoriale
titel en de tenuitvoerlegging hiervan, als er sprake is van beschermingsbewind. Hierbij is
onderzocht of de medewerkers deze bijzondere regels ook in acht nemen. De doelstelling
van dit rapport betreft het geven van aanbevelingen over de processuele- en executoriale
stappen die de medewerkers van Van Arkel het beste kunnen nemen in het geval van
beschermingsbewind. Door middel van een literatuuronderzoek, het analyseren van weten
regelgeving, een jurisprudentieonderzoek en een interview onder verschillende
bewindvoerders en incassomedewerkers is er uitvoering gegeven aan het opstellen van
deze scriptie. Ten eerste krijgt Van Arkel weleens te maken met dossiers waarin de
vordering ten tijde van het bewind is ontstaan, terwijl het bewind stond ingeschreven in
het Centraal Curatele- en bewindregister (kortweg: CCBR) en de bewindvoerder geen
goedkeuring heeft gegeven voor het aangaan van de overeenkomst. De vordering kan in
dit geval niet op de onder bewind staande goederen worden verhaald. Aangezien het in
de praktijk gebruikelijk is dat alle goederen onder bewind worden gesteld, biedt de
debiteur dus geen verhaal. Hiervan zal de opdrachtgever op de hoogte moeten worden
gesteld, waarbij aan de opdrachtgever de keuze wordt gelaten hoe Van Arkel het dossier
verder moet oppakken. Op dit moment blijkt dat de meeste medewerkers niet weten hoe
zij in zo‟n geval moeten handelen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieVan Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk