De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wet werk en zekerheid in de zorgsector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wet werk en zekerheid in de zorgsector

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is het resultaat van het praktijkgerichte juridisch onderzoek naar de gevolgen van de Wwz ten aanzien van de nulurencontracten in de zorgsector. Het doel van de Wwz en het Sociaal Akkoord is het aanzienlijk terugdringen van de nulurencontracten in de zorgsector. Sociale partners en de overheid zijn namelijk van mening dat er sprake is van een ‘doorgeschoten flexibiliteit’ in de zorgsector. Naast de Wwz, is ook de cao VVT van belang voor de zorgsector. In de cao VVT is opgenomen dat een werkgever alleen nog in uitzonderlijke situaties nulurencontracten mag aanbieden. Van een uitzonderlijke situatie is sprake wanneer het gaat om opvang van onvoorziene en onplanbare cliëntvragen en/of opvang van onvoorziene en onplanbare uitval van personeel. Stichting Groenhuysen heeft een flexpool die bestaat uit ongeveer 320 flexwerkers waarvan de meesten een nulurencontract hebben. De wijzigingen door de invoering van de Wwz hebben een grote impact op de nulurencontracten. Groenhuysen wil weten wat de gevolgen hiervan zijn en hoe de wijzigingen en de gevolgen vertaald kunnen worden naar een juiste inrichting van de werkprocessen. Tevens wil de organisatie weten op welke manier zij de wijzigingen kunnen implementeren in het werkproces van de flexpool, zodat er een optimale mate van flexibiliteit wordt behouden. Het doel van deze scriptie is inzicht geven in de gevolgen van de Wwz ten aanzien van de nulurencontracten in de zorgsector en worden er beslismodellen aangeleverd met de bijbehorende risico-inventarisaties, zodat de medewerkers van stichting Groenhuysen op een adequate wijze de wijzigingen kunnen implementeren in het werkproces.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting Groenhuysen
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk