De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De BVO als inkoper

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De BVO als inkoper

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) is met ingang van 1 januari 2015 een nieuwe samenwerkingsvorm binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen. De BVO is een collegeregeling. Dit betekent dat het bestuursorgaan van een BVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Om als BVO zelf direct en slagvaardig de organisatie aan te sturen, eigen personeel in dienst te nemen, aanbestedingen uit te voeren en overeenkomsten af te sluiten, is aan haar rechtspersoonlijkheid toegekend. In een BVO mogen alleen bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken zonder beleidsmatige component worden ondergebracht.
De Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW) is een inkoopsamenwerkingsverband van en voor vierentwintig gemeenten en andere lokale en regionale overheidsinstellingen in West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Drie deelnemende gemeenten van de SIW, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (de ABG-gemeenten), zijn voornemens om per 1 januari 2016 hun ambtelijke organisaties te fuseren in een BVO. Ook de inkoopactiviteiten zullen in de BVO worden ondergebracht. In het onderzoek zijn drie aanbestedingsrechtelijke aspecten onderzocht waar een BVO mogelijk mee te maken gaat krijgen wanneer zij inkoopactiviteiten verricht namens haar gemeenten: quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking en het clusteren van opdrachten. Daarnaast is gekeken of de BVO, naast de geattribueerde bevoegdheden, nog aanvullende bevoegdheden nodig heeft. Als laatste is onderzocht of de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn, die voor 18 april 2016, in de Aanbestedingswet 2012 moet zijn geïmplementeerd, invloed heeft op de geformuleerde deelconclusies.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting inkoopbureau West-Brabant
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk