De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De MKB-ondernemer verdient meer. Kansen voor MKB-ondernemers bij aanbestedingsprocedures in de huidige aanbestedingspraktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De MKB-ondernemer verdient meer. Kansen voor MKB-ondernemers bij aanbestedingsprocedures in de huidige aanbestedingspraktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De MKB-ondernemers hebben moeite met het verkrijgen van aanbestedingsopdrachten op zowel Europees als nationaal niveau. Door geringe en onduidelijke wet- en regelgeving treden er enkele belemmeringen voor de MKB-ondernemers op. De administratieve lasten, disproportionele eisen, de omvang van de aanbestedingsopdrachten, de slechte naleving van de aanbestedingsregels en de verscherpte criteria bij samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat de MKB-ondernemers niet optimaal kunnen participeren in de huidige aanbestedingspraktijk.
Dit wordt overigens ook door de Nederlandse overheid en de Europese Commissie erkend. In de afgelopen jaren hebben zich namelijk enkele ontwikkelingen voorgedaan, waarvan een aantal te maken had met de positie van de MKB-ondernemers in de aanbestedingspraktijk.
De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast hebben de aanbestedende instanties de mogelijkheid om aanbestedingsopdrachten op te delen in percelen. Er wordt ook gewerkt aan een systeem waarmee op elektronische wijze de aanbestedingsprocedure doorlopen kan worden. Tevens is er door de Europese Commissie het SBA vastgesteld, dat erop gericht is de positie van de MKB-ondernemers in de huidige aanbestedingspraktijk te verbeteren. Tot slot wordt er al jaren gewerkt aan de invoering van de Aanbestedingswet, welke mede ontwikkeld wordt voor de verduidelijking van de regelgeving omtrent het aanbestedingsrecht.
Naast de ontwikkelingen, die grotendeels zijn gericht op de positie van de MKB-ondernemers, zijn er voor de MKB-ondernemers enkele kansen geconstateerd waardoor zij meer kunnen participeren in de aanbestedingspraktijk.
Om tijd en geld te besparen is het van belang dat de MKB-ondernemers door middel van een format eenmalig de meest gevraagd aanbestedingsdocumenten opstellen met betrekking tot het bedrijf, zodat zij dit bij vrijwel alle aanbestedingsprocedures kunnen gebruiken. Wanneer de ondernemers niet kunnen meedingen naar een aanbestedingsopdracht omdat zij niet kunnen voldoen aan de selectie- of gunningscriteria, hebben zij de mogelijkheid een samenwerkingsverband aan te gaan met een aantal ondernemers.
Tevens hebben zij de mogelijkheid om tijdens marktconsultaties invloed uit te oefenen op de invulling van de aanbestedingsopdracht en eventueel de daaraan gestelde selectie- en gunningscriteria. Dit kan als gevolg hebben dat de aanbestedende instanties de eisen aanpassen en de ondernemers alsnog mee kunnen dingen naar de opdracht. Tot slot is het voor de MKB-ondernemers van belang dat zij zich meer richten op nationale aanbestedingen. Nationale aanbestedingen zijn veelal 'kleinere' opdrachten met lage selectie- en gunningscriteria, waar het grootbedrijf vaak niet in geïnteresseerd is. Bij deze opdrachten kunnen de ondernemers in meerdere mate voldoen aan de eisen, en maakt de inschrijving op dit soort opdrachten de kans op gunning van een opdracht groter.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersABAB Belastingadviseurs en Juristen B.V.
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk