De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Slimme inschrijvers, slimmere aanbesteders

Onderzoek naar de criteria welke een aanbestedende dienst kan hanteren om strategische dan wel manipulatieve inschrijvingen te weren binnen de kaders van het aanbestedingsrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Slimme inschrijvers, slimmere aanbesteders

Onderzoek naar de criteria welke een aanbestedende dienst kan hanteren om strategische dan wel manipulatieve inschrijvingen te weren binnen de kaders van het aanbestedingsrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Indien een inschrijver een inschrijving zo structureert dat daarmee het maximaal aantal punten wordt gescoord op basis van de ruimte die de beoordelingssystematiek biedt, wordt dit ‘strategisch inschrijven’ genoemd. Een strategische inschrijving is, in tegenstelling tot een manipulatieve inschrijving, een toelaatbare inschrijving. Toch is een dergelijke inschrijving niet altijd wenselijk voor een aanbestedende dienst.
Omdat manipulatieve inschrijvingen per definitie verboden zijn, kan een aanbestedende dienst dergelijke inschrijvingen zonder meer ter zijde schuiven. Strategische inschrijvingen kunnen doormiddel van onderstaande knock-out eisen worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure:
• De eis dat alle opgegeven prijzen ‘marktconform’ en/of ‘realistisch’ dienen te zijn.
• Een verbod op nultarieven, symbolische tarieven en/of negatieve tarieven.
• Het schuiven met kosten tussen de verschillende te beprijzen onderdelen verbieden.
• Het instellen van een bodem- en plafondbedrag op een te beprijzen onderdeel.
• Het hanteren van maximale afwijkingspercentages bij een gestaffelde gunningsystematiek.
De verschillende bovenstaande criteria kan de aanbestedende dienst op verscheidene wijzen vormgeven en formuleren. Er zijn echter wel voorwaarden waaraan een aanbestedende dienst moet voldoen alvorens een dergelijk knock-out criterium toelaatbaar is. Op grond van het transparantiebeginsel moeten alle voorwaarden en criteria van de aanbestedingsprocedure in de aanbestedingsdocumenten geformuleerd worden op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze. Daarnaast dient een aanbestedende dienst de naleving van de door haar gestelde knock-out criteria ook zelf te kunnen verifiëren. Bij het opstellen van een knock-out eis is het dus van groot belang dat de aanbestedende dienst deze duidelijk formuleert en vooraf vaststelt of ze de naleving ervan kan controleren en hoe ze die controle gaat uitvoeren.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieBanning Advocaten N.V.
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk