De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De WECAFC en het inzetten van juridische intrumenten om de doelstelling te realiseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De WECAFC en het inzetten van juridische intrumenten om de doelstelling te realiseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling die in artikel 1 van de Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) Statuten is neergelegd wordt momenteel niet behaald. Dit heeft twee voorname oorzaken, namelijk inactiviteit van lidstaten en het ontbreken van capaciteit bij de lidstaten. Door de inactiviteit van lidstaten bij vergaderingen kan het vereiste quorum voor een stemming niet wordt bereikt, waardoor belangrijke beslissingen blijven liggen. Het ontbreken van capaciteit resulteert in het feit dat de aanbevelingen van de Commissie niet (juist) worden uitgevoerd of toegepast op landelijk niveau. In dit onderzoeksrapport is onderzocht welke juridische instrumenten er bestaan om het functioneren van de Commissie te verbeteren en daarmee de doelstelling te realiseren. Deze juridische instrumenten hebben betrekking op de twee genoemde oorzaken. Op basis van de conclusies wordt aanbevolen om de Statuten en Procedureregels te wijzigen. Als deze wijzigingen in de praktijk niet het gewenste effect bereiken wordt geadviseerd te transformeren van een adviesorgaan naar een managementorgaan, zodat de WECAFC juridisch bindende aanbevelingen mag opleggen. Indien ook deze transformatie om bepaalde redenen niet mogelijk is of niet wenselijk is wordt geadviseerd de WECAFC op te heffen. Het is immers niet wenselijk een Commissie te laten voortbestaan die niet naar behoren functioneert.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieFood and Agriculture Organization of the United Nations
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk