De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Recht op verhoorbijstand; hoe pakt de strafrechtadvocatuur dit aan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Recht op verhoorbijstand; hoe pakt de strafrechtadvocatuur dit aan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag welke gevolgen de actuele ontwikkelingen in het juridisch kader omtrent de consultatie- en verhoorbijstand met zich mee brengen en hoe hier op ingespeeld kan worden door strafrechtadvocaten, met inachtneming van verdachtes belang. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er literatuur- en praktijkonderzoek verricht. Er is voornamelijk ingegaan op uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de interpretatie hiervan door de Nederlandse rechtspraak. Met behulp van dit literatuuronderzoek is het juridisch kader in kaart gebracht. In het bijzonder is er ingegaan op de aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor. Verder is door middel van het bestuderen van doeltreffende onderzoeken en rapporten, een beeld geschetst van de algemene ontwikkelingen binnen het juridisch kader omtrent consultatie- en verhoorbijstand. Er is advies gegeven over de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming dan wel vermindering van de verwachte negatieve gevolgen. Er zijn interviews met stafrechtadvocatengehouden. Deze interviews worden besproken en met elkaar vergeleken in deze scriptie. Met deze interviews zijn de meningen van verschillende advocaten over het wetsvoorstel 'rechtsbijstand en politieverhoor' naar voren gebracht en is duidelijk geworden welke gevolgen zij verwachten naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in het juridisch kader. Daarnaast is met hen gesproken over mogelijke maatregelen om de negatieve gevolgen te beperken dan wel te voorkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStarmans en Lamers advocaten
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk