De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Raadsman bij politieverhoor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Raadsman bij politieverhoor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse strafrechtspleging inzake de consultatie- en verhoorbijstand heeft zich sinds het Salduz-arrest behoorlijk ontwikkeld. Tot 1 maart 2016 had een meerderjarige verdachte op grond van het Salduz-arrest slechts recht op consultatiebijstand, terwijl een minderjarige verdachte ook recht had op verhoorbijstand. Naar aanleiding van Richtlijn 2013/48/EU en het arrest van de Hoge Raad d.d. 22 december 2015 is echter bepaald dat verhoorbijstand vanaf 1 maart 2016 ook van toepassing is op meerderjarige verdachten. Door aanwezig te zijn bij het verhoor kan een raadsman er op toezien dat er geen ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend op de verdachte. In deze scriptie wordt daarom onderzocht in hoeverre onder druk afgelegde verklaringen en de daaruit volgende rechterlijke dwalingen kunnen worden voorkomen door de aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor.
Als gevolg van de veranderde wet-en regelgeving is wel een aantal knelpunten ontstaan. Eén van de belangrijkste knelpunten is de ondergeschikte rol van de raadsman tijdens het politieverhoor. Volgens Richtlijn 2013/48/EU dient een raadsman actief deel te kunnen nemen aan het politieverhoor, maar dit blijkt niet uit de relevante wet- en regelgeving in Nederland. Om dit knelpunt op te lossen is aan te bevelen om de nationale wet- en regelgeving zo in te richten dat er uit blijkt dat een raadsman actief mag deelnemen aan het verhoor en kan ingrijpen indien er verklaringen onder ongeoorloofde druk worden afgelegd. In de praktijk blijkt een raadsman wel meer vrijheden te hebben tijdens een politieverhoor.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieAdvocatenkantoor Bos
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk