De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Focussen op Summierlijke Ondeugdelijkheid

Mag een civiele voorzieningenrechter het door een bestuursorgaan ingeroepen bestuursrechtelijk recht op (on)deugdelijkheid toetsen in een opheffingskortgeding?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Focussen op Summierlijke Ondeugdelijkheid

Mag een civiele voorzieningenrechter het door een bestuursorgaan ingeroepen bestuursrechtelijk recht op (on)deugdelijkheid toetsen in een opheffingskortgeding?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar een nasleep van de brand in Moerdijk in januari 2011.
Door het waterschap Brabantse Delta waren ten laste van Chemie-Pack conservatoire beslagen gelegd, waarbij het ingeroepen recht ex art. 700 lid 2 Rv een bestuursrechtelijk besluit was. De opheffing van een conservatoir beslag is neergelegd in artikel 705 Rv, en wordt onder meer uitgesproken 'indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt'.
In deze procedure is het ingeroepen recht een bestuursrechtelijk besluit is, reden waarom de centrale vraag van dit onderzoek luidt:
"In artikel 705 Rv staat dat de kort gedingrechter een conservatoir beslag kan opheffen "indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht (….) blijkt". Stel dat het ingeroepen recht een (bestuursdwang) besluit in de zin van de Awb is: Mag/moet een (civiele) voorzieningenrechter dit besluit dan summierlijk op (on)deugdelijkheid toetsen?"
In dit onderzoek is de betekenis van deze opheffingsgrond en de mogelijkheden voor een civiele voorzieningenrechter om een door een bestuursorgaan ingeroepen bestuursrechtelijk recht op (on)deugdelijkheid te toetsen in een opheffingskortgeding onderzocht. Dit is gedaan door wet(sgeschiedenis), literatuur en jurisprudentie te bestuderen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRassers N.V.
Datum2012-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk