De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sancties in het openbaar onderwijs. Sanctiebeleid op het Koning Willem II College.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sancties in het openbaar onderwijs. Sanctiebeleid op het Koning Willem II College.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is tot stand gekomen doordat voor het Koning Willem II College onderzoek is gedaan naar de verschillende soorten sancties in het openbaar onderwijs. Met sancties wordt hier bedoeld allerlei bestaande wijzen waarop een openbare school voor voortgezet onderwijs ongewenst gedrag van haar leerlingen kan bestraffen. Meer specifiek is met behulp van onderzoek beoogd te achterhalen of de sancties die op het Koning Willem II College gehanteerd worden, berusten op een juridische grondslag. Aan welke juridische voorwaarden moet de regelgeving op een school voldoen? De regelgeving van het Koning Willem II College is aan deze juridische voorwaarden getoetst. Daarbij is gekeken naar de praktische waarde. Om te kunnen oordelen of een openbare school bij het opleggen van sancties gebonden is aan bestuursrechtelijke bepalingen en beginselen is onderzocht of een openbare school als bestuursorgaan aangemerkt kan worden. Daarna is met behulp van het besluitbegrip van de Algemene Wet Bestuursrecht gekeken welke sancties onder de noemer bestuursrechtelijke sancties geschaard kunnen worden. Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de Leerplichtwet 1969 een rol speelt bij de sanctie definitieve verwijdering. Om die rol duidelijk in kaart te kunnen brengen, is er voor gekozen die wet grondig uit een te zetten. Voor alle overige sancties is bekeken of zij binnen een rechtsgebied ondergebracht kunnen worden en zo nee of er enige andere eisen zijn waaraan deze sancties moeten voldoen. Gedurende het gehele onderzoek is zoveel mogelijk getracht een link te leggen naar de bestaande praktijk op het Koning Willem II College.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersKoning Willem II College te Tilburg.
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk