De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Exoneren kun je leren!

Een studie naar de mogelijkheden om aansprakelijkheid voor studievertaging te beperken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Exoneren kun je leren!

Een studie naar de mogelijkheden om aansprakelijkheid voor studievertaging te beperken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is verricht in opdracht van Avans Hogeschool en heeft tot doel Avans Hogeschool te beschermen tegen mogelijke claims van studenten. Steeds vaker ziet men dat studenten hun onderwijsinstelling aanklagen vanwege ten onrechte opgelopen studievertraging welke te wijten is aan de onderwijsinstelling. Een onderwijsinstelling dient zich als redelijk handelend en redelijk bekwame onderwijsinstelling te gedragen. Het beginsel van de onbelemmerde studievoortgang speelt hierbij een belangrijke rol. Waar mogelijk dient studievertraging van een student voorkomen te worden. Hoewel studievoortgangsnormen een grondslag hebben in de wet, mogen deze alleen gehandhaafd worden als hiertoe een noodzaak aanwezig is. Numerieke voortgangsnormen verhouden zich slecht tot dit uitgangspunt. Aanbevolen wordt dan ook om numerieke normen af te schaffen en enkel nog voortgangsnormen op vakniveau op te leggen. Bij de handhaving van voortgangsnormen speelt ook een rol de mate waarin de student vertraging oploopt en de hoeveelheid herkansingen dat deze student heeft gehad. Hoewel Avans Hogeschool een exoneratiebeding in haar studentenstatuut heeft opgenomen, zal deze haar niet beschermen tegen aansprakelijkheid, dit komt doordat deze niet tijdig is bekend gemaakt en doordat sprake is van een onredelijk bezwarend beding. Avans is echter wel goed verzekerd en kan andere maatregelen treffen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk