De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bij de les blijven

De grootste kans om te slagen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bij de les blijven

De grootste kans om te slagen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het verminderen van het voortijdig schoolverlaten is een belangrijk speerpunt van het kabinet. Inmiddels is de doelstelling van maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters in 2016 in zicht. De kans is groot dat deze wordt behaald, echter zoals Bussemaker zei: ‘Elke jongere die zonder diploma de school verlaat is en blijft er één teveel.’

Dit rapport geeft de aspecten van het begin, namelijk het verzuim, tot aan het uiteindelijke voortijdig schoolverlaten weer. Verzuim is een belangrijke voorbode voor voortijdig schoolverlaten. Het is daarom ook van belang dat op tijd wordt ingegrepen. Om op tijd te kunnen ingrijpen, is een goede samenwerking tussen (keten)partners cruciaal. Een mbo-instelling dient zo onder andere het verzuim tijdig te melden. De Onderwijsinspectie houdt hier toezicht op. Meldt de instelling het verzuim niet op tijd, dan kan bij herhaaldelijke schending een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Het tijdig melden is niet alleen van belang voor een onderwijsinstelling, maar ook voor een leerplichtambtenaar. Als het verzuim tijdig wordt gemeld, dan heeft een leerplichtambtenaar nog een keuze omtrent het in te zetten handhavingsinstrument. Als verzuim bijvoorbeeld pas na 60 uur wordt gemeld, wat wel eens voorkomt omdat de instelling het liever zelf oplost, dan kan de leerplichtambtenaar niets anders meer doen dan een proces-verbaal opmaken. Mocht handhaving het verzuim niet beëindigen en de jongere de school voortijdig verlaten, dan kan zowel de jongere als de onderwijsinstelling met diverse gevolgen te maken krijgen. Om dit te voorkomen, worden op regionaal niveau maatregelen genomen. Om ervoor te zorgen dat de maatregelen ook daadwerkelijk effect sorteren, is monitoring en evaluatie van groot belang.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersLeido Academy
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk