De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van ruimtelijke ordening naar fysieke leefomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van ruimtelijke ordening naar fysieke leefomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Omgevingswet komt eraan en dat brengt de nodige veranderingen met zich mee. Bestemmingsplannen worden omgevingsplannen. Ruimtelijke ordening wordt fysieke leefomgeving. In deze scriptie wordt ingegaan op de veranderingen op het gebied van rechtszekerheid, rechtsbescherming en de flexibiliteit van het omgevingsplan aan de hand van het recent vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Roosendaal.
Met de Omgevingswet zal een ander soort rechtszekerheid worden gegeven. Door het Digitale Stelsel
Omgevingswet in combinatie met een vervroegde actualisatieplicht zal meer inhoudelijk rechtszekerheid worden gegeven. Verder wordt vooraf rechtszekerheid geboden door middel van participatie, waarbij meer wordt verwacht dan enkel het hebben van een inspraakverordening. Qua rechtsbescherming zal de systematiek voornamelijk gelijk blijven, omdat veel aansluiting wordt gezocht bij de Algemene wet bestuursrecht.
Voorop kan worden gesteld dat het huidige bestemmingsplan al zeer flexibel is, maar er wordt veel gebruik gemaakt van onderliggend beleid. Dit zou kunnen worden opgenomen in een omgevingsplan. Een verdiepende inventarisatie is hierbij noodzakelijk. Door de verandering van het centrale begrip kunnen meer aspecten worden opgenomen in een omgevingsplan, waaronder cultuurhistorie. Dit betekent dat de gemeente Roosendaal objecten of gebouwen de functie ‘monument’ kan toewijzen, waarmee zij de monumentale panden en het historische lint van de binnenstad kan beschermen. Op deze manier wordt geen afbreuk gedaan aan de flexibiliteit die geboden wordt op andere locaties brede functies toe te wijzen met open normen en ruime kaders.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersGemeente Roosendaal
Datum2018-01-09
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk