De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorkomen is beter dan genezen

Samenvatting

Bizob is een organisatie die de gemeente begeleidt bij het voeren van een aanbesteding. Een aanbesteding is het op de markt zetten van een opdracht, waarna ondernemers zich vervolgens kunnen inschrijven door een offerte in te dienen. De gemeente is bij een aanbesteding de aanbestedende dienst. In tijden van crisis krijgt een aanbestedende dienst steeds vaker te maken met een insolventiesituatie van de opdrachtnemer. De insolventiesituaties die voorkomen zijn het faillissement, de surseance van betaling, de pre-pack en de doorstart. Deze insolventiesituatie zijn van invloed op de aanbestedingsprocedure en de overeenkomst die hieruit voortvloeit. In dit onderzoek zal worden onderzocht wat de invloed van een insolventiesituatie is op de aanbestedingsprocedure. Daarnaast wordt onderzocht of er bepalingen kunnen worden opgenomen in de overeenkomst, waardoor de rechten van de opdrachtgever beter worden beschermd. Voor de inkoopmedewerkers is het belangrijk om te weten hoe ze moeten handelen in geval van een insolventiesituatie bij de opdrachtnemer, zodat zij de gemeente zo goed mogelijk kunnen adviseren. Aan de hand van de informatie die uit het onderzoek is gekomen, is een handboek opgesteld voor de medewerkers van Bizob. In dit handboek zijn stappenplannen opgenomen die beschrijven wat de invloed van een insolventiesituatie is vóór, tijdens en na de aanbestedingsprocedure.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerBureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk