De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Administreren en deponeren kan aansprakelijkheid weren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Administreren en deponeren kan aansprakelijkheid weren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In art. 2:248 lid 2 BW is bepaald dat als het bestuur van een vennootschap niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10 of 2:394 BW, dan heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De artikelen 2:10 en 2:394 BW zijn respectievelijk de administratie- en deponeringsplicht. Het is echter onduidelijk wanneer er precies aan de verplichtingen van die artikelen voldaan is. Daarom is er een onderzoek gedaan naar de administratie- en deponeringsplicht in het kader van het oorzakenonderzoek. Er is achtereenvolgens onderzocht wat er op grond van de wet, wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur verstaan moet worden onder de termen ‘administratie’ en ‘deponering’. Vervolgens is gekeken naar bestuurdersaansprakelijkheid en de mogelijkheid voor disculpatie. Met behulp van deze theorie is het werkprogramma onderzocht en is het, op punten waar het nodig was, aangepast en geactualiseerd. Aan de hand van het vernieuwde werkprogramma kunnen ze zien of een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid haalbaar is of niet op grond van de criteria die de administratie- en deponeringsverplichting met zich mee brengen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGrant Thornton
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk