De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het combineren van Arbeid en Zorg De Wet Arbeid en Zorg en de Wet Aanpassing Arbeidsduur in kaart voor de behandelaars van FNV Bondgenoten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het combineren van Arbeid en Zorg De Wet Arbeid en Zorg en de Wet Aanpassing Arbeidsduur in kaart voor de behandelaars van FNV Bondgenoten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om op 2 juni 2008 een Best Practice ter beschikking te stellen over de
Wet Arbeid en Zorg en over de Wet Aanpassing Arbeidsduur, waarin voor alle behandelaars van FNV
Bondgenoten recente, praktische en relevante informatie staat welke van belang is voor het
uitoefenen van individuele belangenbehartiging.
De Wet Arbeid en Zorg
Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg in werking getreden. In deze wet staat het combineren
van betaalde arbeid en onbetaalde zorg centraal. In deze wet wordt het recht op zwangerschap- en
bevallingsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, kortdurend
zorgverlof, ouderschapsverlof en de levensloopregeling geregeld. Iedere verlofvorm kent zijn eigen
regelingen met betrekking tot de aanvraag, de voorwaarden, de beslissing van de werkgever, de duur en de
uitkering of het loon wat de werknemer ontvangt gedurende het verlof.
Voor de individuele dienstverleners is het van groot belang om de jurisprudentie bij deze verlofvormen
goed in het oog te houden. Over het adoptieverlof, pleegzorgverlof, kortdurend zorgverlof en
langdurend zorgverlof is geen jurisprudentie gepubliceerd. Uit interviews met de individuele
dienstverleners blijkt dat hier ook bijna geen kwesties en zaken over bekend zijn.
De Wet Aanpassing Arbeidsduur
Op 1 juli 2000 is de Wet Aanpassing Arbeidsduur in werking getreden. Deze wet is niet alleen gericht
op het bevorderen van de combinatie tussen arbeid en zorg, maar is ook gericht op het combineren
van werk en niet-zorg-gerelateerde activiteiten. Zo heeft een werknemer recht om ééns in de twee jaar
een verzoek tot arbeidsduurvermindering of arbeidsduurvermeerdering in te dienen bij zijn werkgever.
De volgende stappen worden genomen bij behandeling van een WAA-verzoek:
- Voorwaarden voor de werknemer;
- Indienen van verzoek;
- Overleg tussen werkgever en werknemer;
- Verzoek inwilligen of afwijzen (zwaarwegende bedrijf- en dienstbelangen, redelijkheid en
billijkheid);
- Beslissing van de werkgever;
- Inwilliging of afwijzing van het verzoek;
Een werkgever kan alleen op grond van een zwaarwegend bedrijf- of dienstbelang een verzoek tot
aanpassing van de arbeidsduur afwijzen. Hierover is veel geprocedeerd. De jurisprudentie hierover is
van groot belang. Hierin kun je namelijk terug zien wanneer de rechter een werkgever gelijk geeft of
niet. Wanneer de werkgever het niet eens is met de spreiding van de uren, dan kan hij op grond van
de redelijkheid en billijkheid een andere spreiding doorvoeren.
De Best Practice
Een Best Practice is een document waarin een methode, een aanpak of een werkwijze, die
aantoonbaar rendement heeft opgeleverd, wordt omschreven. Een Best Practice is nooit 'af', het dient
namelijk continue te worden ge-update zodat het een bruikbaar document blijft. Hiernaast kent het
geen standaard opbouw, aangezien ieder onderwerp op een andere manier kan worden uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersFNV Bondgenoten
Datum2008-06
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk