De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zzp'er: een geval apart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zzp'er: een geval apart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 1998 is met de Wet flexibiliteit en zekerheid lid 4 aan art. 7:658 BW toegevoegd. Echter, onduidelijk was of de zzp'er zich op dit artikel kon beroepen, en onder welke omstandigheden dit anders kon. Op 23 maart 2012 is door de Hoge Raad het belangrijke arrest Davelaar/Allspan gewezen, waarin is bepaald dat de zzp'er onder bepaalde omstandigheden een beroep kan doen op art. 7:658 lid 4 BW. Hieruit volgt dat een zzp'er een beroep kan doen op art. 7:658 lid 4 BW, indien hij zich in een vergelijkbare positie als een werknemer bevindt, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgplicht. Dit betekent dat de zzp'er voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk moet zijn van de opdrachtgever. Daarnaast dient de zzp'er arbeid te hebben verricht in de uitoefening van beroep of bedrijf van de opdrachtgever. Deze werkzaamheden zijn niet beperkt tot de werkzaamheden die tot de hoofdactiviteit van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever kunnen worden gerekend, of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen. Tevens kunnen dit werkzaamheden betreffen die feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren. Om de onduidelijkheden rondom art. 7:658 lid 4 BW weg te nemen kan het artikel worden geconcretiseerd. Daarnaast is het verplaatsen van het artikel in het BW een optie. Vervolgens kan de wetgever de zzp'er of de opdrachtgever verplichten tot het afsluiten van een AOV-verzekering. Tot slot kan wettelijk verplicht worden gesteld om afspraken omtrent de aansprakelijkheid in een overeenkomst vast te leggen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieArbeidsletsel Advocaten B.V.
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk