De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

To be (non-)competed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

To be (non-)competed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is voor een werkgever van groot belang dat hij zijn bedrijfsdebiet kan beschermen tegen concurrentie. Dit kan hij allereerst doen door het overeenkomen van een concurrentiebeding. Ook kan het bedrijfsdebiet worden beschermd door middel van een relatiebeding of een geheimhoudingsbeding. De WWZ heeft een concurrentie- en relatiebeding als bedoeld in art. 7:653 BW in beginsel verboden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is alleen toegestaan wanneer de werkgever schriftelijk motiveert dat het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de post-WWZ-jurisprudentie blijkt dit een erg zware toets te zijn. de werkgever moet erg concreet en specifiek motiveren wélke belangen zodanig zwaarwegend zijn dat ze opwegen tegen het dubbele nadeel van een werknemer met een tijdelijk contract. De beoordeling of een concurrentie- of relatiebeding in een tijdelijk contract mag worden opgenomen bestaat sinds de WWZ uit een drietrapsladder: 1) formele toets: is er überhaupt een motivering opgenomen? 2) materiële toets: is deze motivering dragend? 3) belangenafweging: worden de belangen van de werknemer door het beding niet onbillijk benadeeld?

Naast het concurrentie- en relatiebeding kan de werkgever ook middels een geheimhoudingsplicht zijn bedrijfsdebiet beschermen. Hiervoor kan hij een specifiek geheimhoudingsbeding overeenkomen. Ook is het de werknemer op grond van art. 7:611 BW verboden bedrijfsgeheimen openbaar te maken.

Ook als de werkgever geen concurrentie- of relatiebeding is overeengekomen, staat hij niet altijd met lege handen. Indien de werknemer stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het duurzame bedrijfsdebiet van de werknemer met middelen die hem tijdens het dienstverband ter beschikking zijn gesteld, handelt hij onrechtmatig jegens de werkgever.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersVBP Advocatuur
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk