De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Iedere oplossing creëert een nieuw probleem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Iedere oplossing creëert een nieuw probleem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoeksrapport zijn de knelpunten van het Initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (hierna Initiatiefwetsvoorstel Beperking) onderzocht. Hierbij is eerst ingegaan op het keuzestelsel: “De gemeenschap van vruchten en inkomsten.” De gemeenschap van vruchten en inkomsten is inmiddels afgeschaft, maar vertoont veel overeenkomsten met het Wetsvoorstel Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (hierna Wetsvoorstel Aanpassing) en het Initiatiefwetsvoorstel Beperking. Daarnaast is het Wetsvoorstel Aanpassing besproken. Hierbij is ingegaan op de aanleiding van het wetsvoorstel en de veranderingen die dit wetsvoorstel teweeg brengt. Vervolgens is de huidige wetgeving behandeld. In het derde hoofdstuk is het Initiatiefwetsvoorstel Beperking uiteengezet. Hierbij is de aanleiding van het Initiatiefwetsvoorstel Beperking en de veranderingen die het Initiatiefwetsvoorstel Beperking teweeg brengt besproken. Daarna is een korte vergelijking gemaakt met de gemeenschap van vruchten en inkomsten, het Wetsvoorstel Aanpassing en het Initiatiefwetsvoorstel Beperking. In het vierde hoofdstuk worden de knelpunten opgesomd. Hierbij ontstaan de knelpunten vooral doordat het voorhuwelijks vermogen en hetgeen verkregen krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift buiten de gemeenschap wordt gehouden. Tot slot is er voor het praktijkgedeelte gebruik gemaakt van een dossieronderzoek. Hierbij zijn huwelijkse voorwaarden bestudeerd en geanalyseerd. De bepalingen uit de huwelijkse voorwaarden zijn vergeleken met de wet. Meer dan de helft van de bepalingen uit de huwelijkse voorwaarden staan in de wet opgenomen. Het initiatiefwetsvoorstel Beperking komt tegemoet aan koppels die de huwelijkse voorwaarden hadden opgesteld om de aansprakelijkheid van een onderneming te beperken. Wellicht is dit een aandachtspunt voor Prinsenhof dat (aanstaande) echtgenoten voor die reden geen huwelijkse voorwaarden meer gaan opmaken.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatiePrinsenhof Notariaat, Estate Planning en Mediation
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk