De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Faillietverklaring: hoe kom je daarbij?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Faillietverklaring: hoe kom je daarbij?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bierens Incasso Advocaten (Bierens) gebruikt de faillissementsaanvraag in de dagelijkse praktijk in beginsel als incassomiddel. Wanneer de schuldenaar niet over gaat tot betaling, besluit Bierens (in overleg met de cliënt) om de faillissementsaanvraag door te zetten (te persisteren). Er wordt een faillissementsverzoek ingediend bij de rechtbank en dit verzoek wordt ter zitting nader onderbouwd. Bierens ervaart in haar dagelijkse praktijk dat het lastig is om in te schatten of een schuldenaar failliet zal worden verklaard. Bierens geeft namelijk aan dat het niet te voorzien is hoe een rechtbank of een gerechtshof het materiële vereiste voor faillietverklaring, het criterium: 'de toestand van te hebben opgehouden te betalen' uit artikel 1 lid 1 en artikel 6 lid 3 Faillissementswet (Fw) in zal vullen in een concrete situatie. Dat dit lastig in te schatten is, komt onder meer door het feit dat rechtbanken hun uitspraken summier motiveren, waardoor onduidelijk is aan de hand van welke feiten en/of omstandigheden een schuldenaar failliet is verklaard. Bierens geeft aan, graag meer inzicht te krijgen in de invulling van dit criterium, waardoor Bierens de faillissementsaanvraag op de juiste wijze kan onderbouwen ter zitting.

Doelstelling:
De doelstelling van het onderzoek is om in de week van 21 mei 2012 een onderzoeksrapport op te leveren ten behoeve van Bierens, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de wijze waarop het criterium 'de toestand van te hebben opgehouden te betalen' wordt ingevuld en gemotiveerd in de rechtspraak; zodat Bierens meer handvatten krijgt om het verzoek tot faillietverklaring zo goed mogelijk te onderbouwen in processtukken en ter zitting, waardoor meer succes wordt behaald in de faillissementsprocedure.

De pluraliteit van schuldeisers en het feit dat ten minste één vordering opeisbaar moet zijn, worden in de feitenrechtspraak gezien als vereisten voor faillietverklaring. Verder wordt het criterium ingevuld aan de hand van een combinatie van alle feiten en omstandigheden van het geval. Er wordt geen geschreven of ongeschreven beleid gebruikt om het criterium in te vullen. Het is niet te zeggen welke feiten en omstandigheden de doorslag geven bij een faillietverklaring of de afwijzing van een verzoek daartoe. Wel zijn er elementen die relevant worden geacht bij de invulling van het criterium, te weten: het vermogen of onvermogen van de schuldenaar, de verklaring van de curator, of een geschil tussen partijen de grondslag is voor de faillissementsaanvraag en de houding van de schuldenaar.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieBierens Incasso Advocaten
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk