De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontslagbescherming vs. ontslagvrijheid

Een onderzoek naar de waarborging van de huidige rechten en waarborgen van de werknemer bij een hervorming van het ontslagrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontslagbescherming vs. ontslagvrijheid

Een onderzoek naar de waarborging van de huidige rechten en waarborgen van de werknemer bij een hervorming van het ontslagrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De werknemer neemt doorgaans een zwakkere positie in ten opzichte van zijn werkgever. Men tracht deze ongelijkheid te compenseren door de werknemer zo veel mogelijk te beschermen cq. waarborgen te bieden tegen beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever dient voorafgaand aan het eenzijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst dan ook, behoudens een aantal uitzonderingen, de redelijkheid hiervan door het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter te laten toetsen.
Door voormalig Tweede Kamerlid Koser Kaya, minister Kamp (voorheen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het Kabinet Rutte-Asscher zijn voorstellen ter zake een hervorming van het ontslagrecht gedaan. Herziening van het huidige ontslagstelsel is noodzakelijk: het duale stelsel leidt onder meer tot rechtsongelijkheid en onoverzichtelijkheid. Koser Kaya en Kamp stellen de werkgever verplicht de werknemer te horen voorafgaand aan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Is de werknemer het niet eens met zijn ontslag, dan kan hij een beroep doen op de rechter. Rutte-Asscher stelt vast te houden aan een preventieve toets in de vorm van een verplichte adviesaanvraag bij het UWV. De werkgever is niet geboden aan het advies en kan desgewenst de arbeidsovereenkomst beëindigen.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat herziening van het ontslagrecht op grond van de hervormingsmaatregelen -zoals die thans zijn voorgesteld- door de verminderde ontslagbescherming voor de werknemer niet wenselijk voorkomt. De huidige rechten en waarborgen worden naar verwachting in beperkte mate gewaarborgd. Bij een eventuele hervorming is het van belang dat er een (juridische gewaarborgde) setting wordt gecreëerd waarbinnen de werknemer zich kan verweren tegen het voorgenomen ontslag en er een gelijkwaardig debat kan plaatsvinden.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersWijnans Advocatuur
Datum2013-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk