De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wordt binnen de lijntjes gekleurd?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wordt binnen de lijntjes gekleurd?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. De werkgever moet bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd toestemming voor opzegging vragen aan het UWV. Er bestaat altijd een kans dat het UWV de aanvraag voor het ontslag afwijst. De werkgever kan sinds de inwerkingtreding van de Wwz dan ‘in beroep’ bij de kantonrechter om het besluit van het UWV aan te vechten. Kleine werkgevers mogen daarnaast bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen bij de berekening van de transitievergoeding een lager bedrag uitkeren als men aan bepaalde voorwaarden voldoet. In art. 7:699 BW staan de eisen voor een rechtsgeldig ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en deze zijn in ministeriële regelingen verder uitgewerkt. Deze vormen voor de uitvoerende instanties het toetsingskader bij de beoordeling van een ontslagaanvraag. Er dient sprake te zijn van een redelijke grond en daarnaast moet een werkgever aan zijn herplaatsingsplicht voldaan hebben

Omdat sinds de inwerkingtreding van de Wwz de mogelijkheid voor een kleine werkgever bestaat om in beroep te gaan bij de kantonrechter is het de vraag hoe eisen worden ingekleurd door kantonrechters. Wanneer een lijn te vinden is, kan hierop beter geanticipeerd worden tijdens het geven van een advies aan werkgevers. Er is daarom onderzocht of er voor een kleine werkgever enige ruimte bestaat om de voornoemde eisen die de Wwz geeft in te kleuren. Dit met betrekking tot de regels die de wet noemt en de manier waarop het UWV en kantonrechters deze toepassen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieVan Boekel & Nederlof Advocaten
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk