De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een zorgvuldige voorbereiding is een MUST voor het organiseren van evenementen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een zorgvuldige voorbereiding is een MUST voor het organiseren van evenementen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de ontwikkeling van het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’ bij de Leerfabriek KVL komt er ook een juridisch kader kijken. Het onderzoek richt zich tot het evenementengedeelte binnen de Leerfabriek KVL. Er is geconstateerd dat het juridische aspect rondom de evenementen nog niet geheel duidelijk is. Met name de juridische verhouding tussen de beheerder van de Leerfabriek KVL en de gebruikers en daarbij kijkende naar de mogelijke aansprakelijkheden die voor kunnen komen, is nog te weinig concreet. Er is daarom onderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: ”Wat dient de beheerder met de gebruikers bij het organiseren van evenementen contractueel vast te leggen en aan welke juridische vereisten moeten de contracten van de Leerfabriek KVL voldoen, opdat problemen en aansprakelijkheden in de toekomst zo veel als mogelijk voorkomen kunnen worden?“ Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat de Leerfabriek KVL op meerdere gronden aansprakelijk kan worden gesteld. Deze aansprakelijkheden kunnen vooraf niet voor 100 % worden uitgesloten, maar de Leerfabriek KVL heeft wel mogelijkheden om de aansprakelijkheden contractueel te verschuiven naar de derde indien een ander gebruik maakt van de Leerfabriek KVL voor het organiseren van een evenement. Tevens kan de Leerfabriek KVL door het nemen van voorzorgsmaatregelen en het opstellen van huisregels voor bezoekers de aansprakelijkheden zoveel als mogelijk verminderen dan wel voorkomen. Op het einde van het onderzoeksrapport zijn er aanbevelingen gedaan in de vorm van onder andere een format van een conceptcontract en algemene voorwaarden. Deze documenten kan de Leerfabriek KVL steeds met de derde overeenkomen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersProvincie Noord-Brabant
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk