De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruimte voor een projectplan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ruimte voor een projectplan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het waterschap heerst onduidelijkheid omtrent de interpretatie- en toepassingswijze van artikel 5.4 lid 6 Waterwet. Onduidelijk is of dit wetsartikel bepaalt dat naast de verplichting ook de bevoegdheid van het waterschap komt te vervallen een projectplan vast te stellen wanneer er een inpassingsplan wordt vastgesteld. De praktijk heeft het waterschap geleerd dat de maatregelen die uitgevoerd worden op basis van een inpassingsplan niet voorzienbaar waren voor de burger. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden onderzocht die het waterschap heeft om meer rechtsbescherming en rechtszekerheid voor de burger te kunnen bieden.

Het is niet mogelijk om een beschrijving van de maatregelen op te nemen in een inpassingsplan vanwege de gebondenheid aan de wettelijke inhoudsvereisten (planregels en verbeelding). Een beschrijving van de maatregelen kan enkel opgenomen worden in de toelichting van het inpassingsplan. Deze toelichting is echter niet juridisch bindend en niet appellabel bij de bestuursrechter.
Tevens is het niet mogelijk om een vergunning te verlenen voor de maatregelen die getroffen gaan worden door/vanwege het waterschap die betrekking hebben op de aanleg/wijziging van waterstaatswerken. Het besluit dat aan deze activiteit ten grondslag ligt, kan enkel een projectplan zijn.
Aangezien er geen jurisprudentie is over dit wetsartikel, is het voor alle overheden onzeker hoe daadwerkelijk met dit wetsartikel omgegaan moet worden. Door artikel 5.4 lid 6 Waterwet grammaticaal te interpreteren bestaat de mogelijkheid nog wel naast het inpassingsplan een projectplan vast te stellen, omdat de projectplanbevoegdheid van het waterschap niet komt te vervallen. Door een projectplan vast te stellen naast een inpassingsplan is de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de burger geborgd.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersWaterschap Brabantse Delta
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk