De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een blik op de procedure van mensenhandel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een blik op de procedure van mensenhandel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het door mij uitgevoerde onderzoek betreft de procedure rond mensenhandel. Slachtoffers van mensenhandel kunnen aangifte doen en komen dan in de B9-procedure terecht. De Stichting Vluchtelingenwerk waarvoor ik het onderzoek heb mogen uitvoeren, zou graag wat meer willen weten over de procedure en daarmee ook de verbeterpunten die voor haar mogelijk zijn. In de centrale vraagstelling van het onderzoek wordt dit duidelijk. Deze luidt: 'op basis van welke aanknopingspunten in de asieldossiers die bij de Stichting Vluchtelingenwerk West- en Oost Brabant & Bommelerwaard in behandeling zijn, kan binnen het kader van de bestaande wet- en regelgeving de procedurele positie van de vreemdeling die in aansluiting op de asielprocedure verblijf aanvraagt op basis van de bestaande B9-procedure worden verbeterd, gezien vanuit het perspectief van de rechtshulpverlener'.
Deze vraag is door middel van zowel een theoretisch als een praktisch onderzoek beantwoord. De internationale en nationale wet- en regelgeving komt aan bod en daarnaast ook verschillende praktijkdossiers en beklagzaken van het Gerechtshof.
Naar aanleiding hiervan is een conclusie getrokken en zijn er aanbevelingen gedaan. De resultaten van het onderzoek wijzen op duidelijke knelpunten, welke verbeterd zouden kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht aan meer individuele begeleiding of druk zetten op overheidsinstanties. In de aanbevelingen worden deze punten concreet en uitgebreid toegelicht.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieStichting Vluchtelingenwerk Nederland, vrijheidsbeperkende locatie Vught
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk