De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht voor zelfstandige beroepskrachten en organisaties die in bepaalde sectoren vallen.
Het FZR is een zorgaanbieder en is op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht om een meldcode beschikbaar te stellen voor zijn medewerkers. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de meldcode. Het probleem waar de raad van bestuur tegenaan loopt is dat zij op de hoogte is van het juridisch kader waar het FZR aan moet voldoen, maar niet hoe het beleid ten aanzien van de nieuwe wetgeving organisatie breed moet worden geïmplementeerd en gecoördineerd.

De samenwerking met de verschillende instanties en scholing voor de medewerkers van het FZR zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Samenwerking met de verschillende instanties is essentieel om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Aan de samenwerking die in de wet is neergelegd en aan de onderling gemaakte afspraken tussen de diverse instanties blijkt in de praktijk niet de juiste invulling te worden gegeven. Het is daarom van belang dat het FZR met de betrokken instanties afspraken maakt die de samenwerking bevorderen.

Scholing voor de aandachtsfunctionaris, beroepskrachten en andere medewerkers van het FZR die huiselijk geweld en kindermishandeling constateren, is van belang voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor de bewustwording daarvan. Als men is geschoold, dan weet men wat de meldcode inhoudt, wat er verwacht wordt en wat er onder huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verstaan.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieFranciscus Ziekenhuis Roosendaal
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk