De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkstromen van RDOG Hollands Midden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werkstromen van RDOG Hollands Midden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van de onnodige meervoudige handelingen/vastleggingen die voorkomen binnen de ondersteunende diensten van RDOG HM. Daarnaast is deze scriptie geschreven als afsluiting van de opleiding Bedrijfseconomie.

De scriptie is uitgewerkt om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: “Welke gegevensvastleggingen/handelingen vinden meervoudig plaats binnen de ondersteunende diensten van RDOG HM en kan dit voorkomen worden door de procesbeschrijvingen/werkstromen efficiënter in te richten?”.

De eerste stap was om inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van RDOG HM. Dit was nodig om duidelijk te maken wat voor soort en type organisatie RDOG HM is, welke afdelingen eronder vallen, en uit welke sectoren RDOG HM bestaat.

Vervolgens is het theoretisch kader naar voren gekomen. Hierbij is verschillende literatuur gebruikt. Uit de verschillende soorten literatuur is de best toepasbare literatuur gekozen met betrekking op de organisatiestructuur van RDOG HM

Daarna is de huidige situatie zodanig beschreven dat de onnodige meervoudige handelingen/vastleggingen naar voren komen. De processen van de afdelingen binnen de ondersteunende diensten van RDOG HM zijn uitgeschreven. Deze brachten geen onnodige meervoudige handelingen/vastleggingen naar voren. Vervolgens zijn er interviews afgelegd. Aan de hand van de afgelegde interviews zijn wel onnodige meervoudige handelingen/vastleggingen naar voren gekomen.

Met behulp van het theoretisch kader zijn de onnodige meervoudige handelingen/vastleggingen geëlimineerd. Er is gekeken naar de noodzaak van handelingen/vastleggingen en hoe de doorlooptijd van de processen binnen de ondersteunende diensten van RDOG HM verkort worden . Dit leidt tot het efficiënt inrichten van werkstromen.

Aan de hand van de onnodige meervoudige handelingen/vastleggingen zijn er conclusies getrokken en zijn er aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen resulteren tot het efficiënt inrichten van de procesbeschrijvingen/werkstromen van de ondersteunende diensten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnersRDOG Hollands Midden
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk