De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eerste hulp bij Privacy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eerste hulp bij Privacy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

RADAR is een antidiscriminatiebureau die in het leven is geroepen door de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. RADAR is een laagdrempelige voorziening die bijstand verleent aan personen die worden gediscrimineerd op diverse gronden. Naast het verlenen van bijstand, dient RADAR ook de klachten te registreren. De klachten worden behandeld door de medewerkers in team klachtbehandeling. De klachtbehandelaars zijn verdeeld over de regio’s: Rotterdam-Rijnmond, Midden-en-west Brabant en Brabant-Noord. De klachtbehandelaars registeren de klachten met in achtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf mei 2018 is er een nieuw wettelijk kader voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de gehele Europese Unie van toepassing. De Algemene verordening gegevensbescherming zal op 25 mei 2018 van kracht zijn. Binnen RADAR is echter weinig kennis over de privacywetgeving waardoor het noodzakelijk is om een onderzoek te verrichten naar de plichten die de Algemene verordening gegevensbescherming aan RADAR stelt. Dit onderzoek zal RADAR de nodige handvaten bieden om de gegevensverwerking op één lijn te brengen met de wettelijke eisen. Om RADAR een opzet te geven, is er een aanvulling gegeven op het privacybeleid. Daarnaast is er een nieuwe tekst ontwikkeld om op de website te plaatsen en er is een stappenplan opgesteld om de klachtbehandelaars bewust te maken van de privacy van cliënten. In dit onderzoeksrapport wordt duidelijk op welke wijze klachten worden ingediend en worden geregistreerd. Allereerst wordt het privacybeleid en de website gelet op informatieverstrekking inhoudelijk geanalyseerd. Vervolgens wordt de werkwijze in de praktijk uiteengezet. Hiervoor hebben verschillende observaties en gesprekken plaatsgevonden. Daarnaast is het juridisch kader, gelet op noodzakelijk bepalingen voor dit onderzoek uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschreven. De verwerking van deze persoonsgegevens dient op een zorgvuldige wijze conform de privacywetgeving te gebeuren. Verder worden het privacybeleid en de huidige werkwijze getoetst aan de AVG. Tot slot worden er conclusies en aanbevelingen gegeven die van belang zijn voor RADAR.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieRADAR antidiscriminatiebureau
Datum2018-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk