De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Juridische belemmering bij een private uitvoering van de Werkloosheidswet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Juridische belemmering bij een private uitvoering van de Werkloosheidswet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De toekomst van de huidige werkloosheidsvoorziening in Nederland zal naar alle waarschijnlijkheid ingrijpend gaan veranderen. Er zijn sterke aanwijzingen dan wel voorbereidende handelingen zichtbaar die daar op wijzen. Deze op handen zijnde veranderingen binnen de WW vormen voor de schrijver van dit onderzoek en de opdrachtgeefster ASR Nederland de aanleiding voor de probleem- en doelstelling. Deze doelstelling heeft is onderverdeeld in een drietal vragen.

De eerste vraag heeft betrekking op de rechtsgang binnen de huidige WW. Deze rechtsgang bevat bezwaar, beroep, hoger beroep en eventueel cassatie. De onderzoeker concludeert dat deze rechtsgang volstrekt helder is en beveelt ASR Nederland aan om haar werknemers te informeren over de huidige WW.

De tweede vraag die de onderzoeker zich stelt heeft betrekking op de rechtsgang van de WW als deze (deels) voor eigen risico van de werkgever komt. De huidige systematiek van het eigenrisicodragen binnen de WIA WGA wordt hier beschreven. Met name de dubbelrol van de werkgever (private werkgever in de zin van het BW en zelfstandig bestuursorgaan in de zin van de Awb). De onderzoeker concludeert dat het eigenrisicodragen voor een toekomstige (deels) private WW beslist onwenselijk is. Daarbij beveelt hij ASR Nederland aan om deze bevinding breed te communiceren met derden om met name de politiek te overtuigen om voor de toekomstige WW af te zien van dit systeem.
De derde en laatste vraag die de onderzoeker zich stelt in het kader van de eerder vermelde doelstelling, heeft betrekking op de rechtsgang van de WW als deze privaat wordt uitgevoerd. Hierbij beschrijft de onderzoeker een nieuw drie-fasen systeem waarbij de eerste fase volledig privaat zal worden uitgevoerd door de werkgevers. De tweede fase zal volledig publiek worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het UWV) en sluit als uitkering zeer nauw aan bij de huidige WW. Voor de derde fase, die eveneens volledig publiek zal worden uitgevoerd, sluit aan op de huidige WWB. De rechtsgang is in de eerste fase civiel en in de tweede en derde fase publiek. De onderzoeker concludeert dat deze mogelijkheid tot de best denkbare vorm behoort en beveelt ASR Nederland aan om deze bevinding uit te dragen naar derden om hen te overtuigen van deze mogelijkheid als toekomstige WW.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieASR Nederland
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk