De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leer een kind zichzelf worden.

Praktijkonderzoek Tienerminor

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leer een kind zichzelf worden.

Praktijkonderzoek Tienerminor

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zo rond het twaalfde levensjaar maakt een kind op de basisschool een keuze voor de middelbare school. Het schooladvies van de basisschool is hierin sterk bepalend. Uit de theorie blijkt dat een te hoog advies niet erg is, maar een te laag advies nadelig voor het kind kan zijn. Daarnaast wordt afstromen op de middelbare school ervaren als nadelig voor zowel de basisschool als voor het VO. Zorgvuldigheid is dus geboden.
Uit de door mij bestudeerde literatuur blijkt ook dat het leerkrachtadvies een goede voorspeller is voor het VO advies, beter dan de centrale eindtoets. De leerkracht steunt hierbij op het leerlingvolgsysteem en zijn eigen inzicht. Maar hoe wordt dit advies door ouders gewaardeerd? Zijn zij tevreden over de informatie die de school hier biedt? Hoe gaat dat in een stad waar een duidelijk beschreven POVO procedure is?
De onderzoeksvraag luidt daarom: Hoe kan basisschool R, de ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8 zodanig informeren dat zij het VO-advies begrijpen en positief waarderen? Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in twee deelvragen
1. Hoe bereiden de leerkrachten van groep 6,7 en 8 ouders voor op het bindend schooladvies voor het VO? Hoe wil de directie de ouders informeren over het VO advies?
2. Hoe waarderen ouders het VO-schooladvies gegeven door basisschool R?
Het antwoord op de eerste vraag is dat zowel de directie als de leerkracht veel doen om de ouders te informeren over het VO advies. Effectieve maatregelen die de school neemt zijn:
- Opleiden van leerkrachten door het laten bezoeken van informatiebijeenkomsten POVO.
- De leerkracht met de meeste kennis van VO scholen in groep 8 laten lesgeven, zodat hij kan adviseren over een passende middelbare school.
- Openheid in communicatie met ouders. Door eerst te luisteren hoor je de verwachting van ouders en de motivatie van die verwachting. In praktijk sluit dit vaak aan bij het schooladvies
- Regelmatig communiceren van de schoolresultaten.
Uit het antwoord op de tweede vraag blijkt dat ouders deze inspanningen waarderen en gemiddeld tevreden zijn over de totstandkoming van het schooladvies. De ouders waarderen de maatregelen van de school, zoals blijkt uit de gehouden enquête. Maar tekortkomingen volgens een aantal ouders zijn:
- Naast het schooladvies is er ook behoefte aan advies over het kiezen van een middelbare school die past bij de leerling.
- In groep 6 hebben kinderen en ouders nog geen idee over het belang van de prestaties.
- Er is voor de kinderen en ouders te kort de tijd om een school te kiezen.
De school zelf wil op een aantal punten verbetering bieden, namelijk.
- Invoeren van een rapport waarin geen cijfers meer worden gegeven aan methodetoetsen. Vanuit cijfers zou een onterechte zekerheid kunnen worden verleend over het advies.
- Invoeren van een trendanalyse in het rapport over de ontwikkeling van de citoscores op begrijpend lezen en rekenen.
- Het openstellen van het ouderportaal, zodat ouders altijd inzicht hebben in de prestaties van hun kind via het leerlingvolgsysteem.
Samengevat blijkt dat basisschool R ouders voldoende informeert, veel informatie geeft over de totstandkoming van het advies en voldoende met ouders communiceert. De school heeft daar bovenop nog drie verbeterpunten geformuleerd, die deels aansluiten bij de wensen van de ouders. De school kan zich volgens mij verbeteren door meer en eerder informatie wil geven over passende middelbare scholen en door vaker inzicht te geven in de schoolprestaties en de gevolgen daarvan voor het VO advies.

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
OpleidingLerarenopleiding Basisonderwijs
AfdelingMarnix Academie
Datum2016-09-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk