De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Operationele gezondheidszorg in Afghanistan

Rechten:

Operationele gezondheidszorg in Afghanistan

Rechten:

Samenvatting

De inzet van militairen onder risicovolle omstandigheden kan leiden tot gezondheidsschade
en daardoor tot vermindering van de inzetbaarheid. Om het verlies van personele inzetbaarheid
te beperken is een specifieke militaire gezondheidszorg nodig die is afgestemd op de
operationele taak van de individuele militair en zijn eenheid. Dit betekent dat voor iedere
inzet van Nederlandse militairen een op maat gemaakt geneeskundig systeem wordt samengesteld
en ingezet, afgestemd op de zorgvraag en de operationele omstandigheden.
Deze studie beschrijft de geneeskundige ondersteuning van de Nederlandse inbreng als één
van de Troop Contributing Nations van de International Security Assistance Force for Afghanistan
(ISAF). Dit researchpaper beschrijft het planningsproces en de uitvoering van de geneeskundige
ondersteuning van het operationeel optreden van de Nederlandse ISAFeenheden.
Het vertrekpunt is de beschrijving van de karakteristieken van het geneeskundig
systeem van de krijgsmacht. Het bestaansrecht en de beleidsvoorwaarden zijn vastgelegd
door de ambtelijke leiding en zijn bepalend voor de omvang en inrichting van de zorg en de
organisatie. Vanuit deze algemene achtergrond wordt het systeemontwerp voor de geneeskundige
organisatie voor ISAF beschreven. Het uitvoeren van de personele risicoanalyse is
de eerste stap die begint in het politieke Toetsingskader en die van invloed is op de kwantitatieve
en kwalitatieve omvang van het in te richten gezondheidszorgsysteem. Gedetailleerde
kennis en inzicht van de in het beoogde inzetgebied aanwezige gezondheidsbedreigende
factoren is medebepalend voor de keuze in de samenstellende delen van de behandel- en
afvoerelementen.
De daadwerkelijke voorbereiding en ondersteuning van de ISAF-missie wordt duidelijk
gemaakt door de lezer aan de hand te nemen bij het doorlopen van het operationeel geneeskundig
planningsproces, zoals dit door de geneeskundige planners binnen de Directie Operatiën
van de Defensiestaf wordt uitgevoerd. De diverse stadia van dit planningsproces
leiden tot de blauwdruk voor de geneeskundige ondersteuning. Als op deze manier de
bouwtekeningen van het systeem zijn geschetst, wordt de werking in de praktijk beschreven.
De aansturing van het systeem wordt geplaatst in de context van de internationale samenwerking
met de coalitiepartners. De daadwerkelijke uitvoering wordt getoond door dieper in
te gaan op ieder afzonderlijk behandelniveau, aangeduid met de Engelse term ‘Roles’. Zo
ontstaat een chronologisch beeld van de afvoer- en behandelketen vanaf het moment van
verwonding van de militair tot de medische eindbehandeling. Ter completering van het
beeld wordt ook aandacht besteed aan onverbrekelijk aan de keten verbonden componenten,
zoals militair geneeskundig luchttransport en geestelijke gezondheidszorg.
Het laatste deel van dit researchpaper beschrijft de invloed van de omgeving op het functioneren
geneeskundig systeem functioneert. Afghanistan is één van de minst ontwikkelde landen
in de wereld; gezondheidszorgvoorzieningen verkeren in een deplorabele staat of ontbreken
geheel. Ondanks het uitgangspunt dat militair geneeskundige ondersteuning uitsluitend
gericht moet zijn op de verzorging van militairen, leidt het inbrengen van medische voorzieningen
in crisisgebieden onvermijdelijk tot een zorgvraag vanuit de locale bevolking.
vi
De toegang tot militaire gezondheidszorg voor locale burgers is gereguleerd door nationale
en internationale militaire directieven, waarvan het bereik loopt van incidentele noodhulp
tot algemene humanitaire hulpverlening. De positie binnen dit continuüm verschuift gedurende
het verloop van de missie. In het kader van de wederopbouwtaak levert het militaire
zorgsysteem ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de nationale Afghaanse gezondheidszorgstructuur.
Defensie is een lerende organisatie. Ervaringen dienen te worden omgezet in lessen voor
toekomstige inzet en verbeteringen van de organisatie. Het in samenhang beschrijven van de
voorbereiding en inzet van een ‘tailor-made’ geneeskundig systeem voor het operatiegebied
Afghanistan levert kansen op om verbetervoorstellen te formuleren. Dit onderzoek eindigt
dan ook met een aantal observaties, die hiervoor aanknopingspunten bieden.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieNederlandse Defensie Academie
InstituutFaculteit Militaire Wetenschappen
LectoraatKrijgswetenschappen
Gepubliceerd in
Jaar2009
TypeRapport
ISBN978-90-8892-026-4
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk