De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek naar het structureel betrekken van de mantelzorgers in de terminale fase. Mantelzorg zal een steeds belangrijker onderdeel gaan vormen in de zorg. Dat blijkt uit de verschillende wetsvoorstellen van de overheid die zijn gedaan om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren (VWS, 2014). Ook binnen Accolade Zorggroep is er een groeiende aandacht voor het betrekken van mantelzorg. Het is de wens van Accolade Zorggroep een methode te ontwikkelen om de participatie van mantelzorg tijdens de terminale fase te bevorderen binnen locatie ‘De Wijngaard’. Hierbij is de volgende hoofdvraag geformuleerd:‘Op welke manier kunnen zorgverleners van verpleeghuis ‘De Wijngaard’ van Accolade Zorggroep mantelzorgers structureel betrekken in de terminale fase?’ Om de hoofdvraag te beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat mantelzorgers en zorgverleners in het algemeen tevreden
zijn over de manier waarop mantelzorgers betrokken worden in de terminale fase. Wel werden een aantal verbeterpunten benoemd, zoals ‘een brug slaan’ tussen de mantelzorgers en zorgverleners, een geschikte ruimte voor de mantelzorger om zich terug te trekken en de personeelsbezetting. Geconcludeerd kan worden dat, juist door de vraaggerichte benadering, zorgverleners soms een passieve houding aannemen richting de mantelzorger. Er wordt gewacht tot de mantelzorger met een (zorg)vraag komt. Familieparticipatie vraagt om een actieve benadering vanuit de zorgverlener. Door zorgverleners meer handvatten te geven, kunnen zij de mantelzorger actief betrekken in het zorgproces rondom de bewoner en de zorg meer structureren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Viaa
AfdelingAcademie Health Care
LectoraatLectoraat Zorg en Zingeving
PartnerAccolade Zorggroep
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk