De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Relaxatie in het basisonderwijs"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Relaxatie in het basisonderwijs"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staan een tweetal relaxatiemethodieken centraal. Het gaat hierbij om de methodiek van Jacobson (Monthaye, Gerits, Janssens, & Tilmans, 2002) en het mindfulness ademhalen zoals dat in de mindfulness-based cognitieve gedragstherapie (Teasdale, et al., 2000) wordt gehanteerd. Aan de hand van deze methodieken die zullen worden gegeven aan een groep kinderen in het reguliere basisonderwijs met een ADHD diagnose zal er worden na gegaan wat de respons is ten opzichte van het zelfstandig werken in de klas in de ogen van de leerling en docent.
Reden van dit onderzoek is de invoering van het passend onderwijs waarbij steeds meer kinderen met een ADHD diagnose die ernstige hinder ondervinden in hun leerproces, zullen instromen in het reguliere basisonderwijs. In dit onderzoek zal worden gekeken of de bovengenoemde methodieken enige positieve dan wel negatieve invloed zullen hebben of het zelfstandig functioneren in de klas in de ogen van de leerling en docent.
De resultaten in dit onderzoek zijn te summier om een positieve conclusie te kunnen schrijven met betrekking de invloed van de relaxatieoefeningen op het zelfstandig werken.
Zowel de resultaten van de docenten als van de leerlingen geven een geringe verandering in voor- en nameting
De discussie zal voornamelijk het meetinstrument nader beschouwd worden. Een kritiek punt met betrekking tot het meetinstrument zijn de criteria waarop de deelnemers aan het onderzoek de VAS-scores hebben ingevuld. Naar aanleiding van de discussie en de verkregen resultaten zal er in de aanbeveling dan ook worden gesproken over de wijze van data verzamelen en de keuze van het meetinstrument in mogelijk vervolgonderzoek. Een meetinstrument waarbij de inhouds-, begrips- en criteriumvaliditeit groter zijn dan in dit onderzoek van toepassing is geniet dan de voorkeur.
Uit dit onderzoek kan geen representatieve conclusie worden getrokken over de invloed van de relaxatieoefeningen op het zelfstandig werken. Dit is een direct gevolg van de door de onderzoeker gekozen onderzoeksmethode, het meetinstrument en de geringe onderzoekspopulatie die is onderzocht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk