De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"De weerbaarheidmodule", bestaat niet...

"een effectonderzoek van de aangepaste weerbaarheidmodule die wordt aangeboden aan licht verstandelijk beperkte jongeren op Pluryn de Beele te Voorst"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"De weerbaarheidmodule", bestaat niet...

"een effectonderzoek van de aangepaste weerbaarheidmodule die wordt aangeboden aan licht verstandelijk beperkte jongeren op Pluryn de Beele te Voorst"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt kort beschreven wat de inhoud van de weerbaarheidmodule is, die wordt
aangeboden aan de licht verstandelijk beperkte jongeren met (ernstige) gedragsproblematiek op
Pluryn de Beele. Het onderzoek spitst zich op de effectiviteit van de weerbaarheidmodule. Er wordt
onderzocht of de jongeren weerbaarder zijn geworden na het volgen van de weerbaarheidmodule. Dit is
gedaan door vier persoonlijk begeleiders van de vier jongeren, die deelnamen aan de
weerbaarheidtraining, een weerbaarheidvragenlijst te laten invullen Dit is gedaan voor de start van
de weerbaarheidtraining en na de laatste weerbaarheidtraining. Dit betreft een periode van twaalf
weken. De onderzoeksvraag is:


Wat is de effectiviteit van de aangepaste weerbaarheidmodule voor licht verstandelijk beperkte
jongeren van Pluryn de Beele?

Uit de resultaten van de voor- en nameting kan een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. Het resultaat is dat iedere jongere die heeft deelgenomen aan de weerbaarheidtraining weerbaarder is geworden na het volgen van de weerbaarheidtraining. Het gemiddelde van de groep jongeren die hebben deelgenomen aan de weerbaarheidtraining is aanzienlijk gestegen. Daarnaast konden de jongeren die hebben deelgenomen aan de weerbaarheidtraining een tevredenheidenquête invullen. Daaruit blijkt dat de jongeren de weerbaarheidtraining en de trainers positief beoordelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersPluryn de Beele te Voorst
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk