De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen werkt? : succesfactoren van samenwerkingsverbanden op de arbeidsmarkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen werkt? : succesfactoren van samenwerkingsverbanden op de arbeidsmarkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het afgelopen jaar is bronnenonderzoek gedaan naar de succesfactoren voor samenwerking op de arbeidsmarkt tussen bedrijven, overheid en opleidingsinstanties. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de lector Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim. Binnen het lectoraat wordt de definitie van Sociale Innovatie, zoals die is opgesteld door de Taskforce Sociale Innovatie gehanteerd : Sociale innovatie betreft de vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de maximale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. Het benutten van competenties, het gebruik maken van verscheidenheid en het stimuleren tot innovatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen.

Om nog beter kwaliteiten van mensen te benutten of verscheidenheid binnen de organisatie aan te brengen is samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt, zoals onderlinge uitwisseling van mensen of de krachten bundelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te laten vinden, tussen bedrijven of tussen overheid, onderwijs en bedrijven van groot belang. Daarom is gezien de actuele ontwikkelingen rond regionale samenwerking besloten een onderzoek te doen naar succesvolle initiatieven op dit gebied.
Na een start met een vooronderzoek door de bestudering van beleidsnotities van initiatieven, is ervoor gekozen om dit onderzoek te richten op succesfactoren van samenwerkingsverbanden. Dit omdat ministerie van SZW al onderzoek had gedaan naar de voortgang en belemmeringen . (Inspectie SZW, 2013)

De rapportage is als volgt opgebouwd. Nadat de aanleiding en de onderzoeksaanpak zijn weergegeven, volgt een korte theoretische onderbouwing. Vervolgens worden de deelvragen over de samenwerkingsverbanden, hun samenstelling, doel en uitkomsten behandeld. Tot slot worden conclusies en aanbevelingen weergegeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
LectoraatSociale Innovatie
Datum2015-01-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk