De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Voorwaarden voor het implementeren van de nieuwe leerlijn ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding SPH"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Voorwaarden voor het implementeren van de nieuwe leerlijn ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding SPH"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf september 2011 wordt er op Hogeschool Windesheim binnen de opleiding SPH een nieuwe leerlijn 'Ervaringsdeskundigheid' geïmplementeerd. In deze leerlijn wordt ervaringskennis gezien als bron van kennis voor alle SPH-studenten. Het doel van dit onderzoek is, om de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de leerlijn in beeld te krijgen. De onderzoeksvraag was: Wat is volgens literatuur, coördinatoren van andere onderwijsinstellingen en SPH docenten nodig om de nieuwe leerlijn Ervaringsdeskundigheid te kunnen implementeren?

Voor dit onderzoek is een bronnenstudie gedaan naar leerlijnen ervaringsdeskundigheid binnen andere hogescholen en zijn via email digitale enquêtes verstuurd naar alle SPH docenten van Hogeschool Windesheim. In totaal hebben 23 personen van de 65 docenten de enquête ingevuld.

Uit de literatuurstudie is gebleken dat voor het implementeren van de nieuwe leerlijn vooral een veilige sfeer nodig is voor de studenten.
Een conclusie die wij hebben kunnen trekken uit de enquête, is dat de docenten positief tegenover de leerlijn staan en een voordeel dat docenten veelvuldig noemen, is dat ervaringskennis niet langer als functiebeperking wordt gezien, maar als kracht.

Docenten zijn nog beperkt op de hoogte van de inhoud van de leerlijn. Hierdoor is het voor docenten moeilijk aan te geven wat nodig is om de leerlijn succesvol te implementeren. Als aandachtpunt wordt genoemd, dat het om een didactische leerlijn moet gaan en de opleiding niet te veel moet gaan lijken op therapie. Ook geven docenten aan dat het belangrijk is dat er voldoende tijd komt voor individueel contact met de studenten, dat er gastlessen komen van ervaringsdeskundigen en dat er aanvullende trainingen komen voor docenten voor het begeleiden van de studenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersWindesheim, Zwolle
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk