De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Werken volgens een methodiek'

onderzoek naar een methodiek die aansluit bij de hulp- en zorgvraag van de cliënten die gebruik gaan maken van locatie de Groene Hoven

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

'Werken volgens een methodiek'

onderzoek naar een methodiek die aansluit bij de hulp- en zorgvraag van de cliënten die gebruik gaan maken van locatie de Groene Hoven

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Kwaliteitswet zorginstellingen is als Nederlandse Wet onderdeel van het Gezondheidsrecht en stamt uit 1996. De wet verplicht instellingen in Nederland om verantwoorde zorg te bieden en de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken, beheersen en verbeteren. Hieronder wordt verstaan: De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt (Stichting Adviesgroep Bestuursrecht, 2011).
Het kabinet vindt het belangrijk dat zorgaanbieders zich aanpassen aan de wensen van hun cliënten. Dit blijkt uit het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met iedere cliënt of wettelijk vertegenwoordiger wordt een gesprek gevoerd over de zorgwensen van en de mogelijkheden voor de cliënt. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. Op die manier krijgt de cliënt een sterkere positie om zorg op maat te realiseren. Instellingen ontvangen geld voor het leveren van zorg op basis van het aantal cliënten aan wie zij zorg verlenen en de hoeveelheid zorg die een cliënt nodig heeft. Om op deze ontwikkeling in te spelen is het van belang om inzichtelijk te maken wat de huidige hulpvraag is en of het begeleidingsaanbod daar aan kan voldoen.
In het visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van het project Zichtbare Zorg staat beschreven dat het centrale doel van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg is, om mensen met een beperking te ondersteunen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk vormgeven van hun leven. De individuele persoon en de beoogde kwaliteit van diens bestaan zijn vertrekpunt voor het vormgeven van zorg en ondersteuning. De kwaliteit van de zorg en ondersteuning wordt bepaald door de mate waarin de gemaakte zorgafspraken gehaald worden. De eigen regie van de cliënt als centrale waarde vraagt van de zorgorganisatie een vraaggerichte uitwerking van de zorg en ondersteuning met een duidelijke visie op wonen, welzijn, ondersteuning en zorg, die uitgaat van de wensen en behoeften van de cliënt. Belangrijk hierin is dat zorg en ondersteuning inzet op het zoveel mogelijk versterken van de mens met een beperking in zijn mogelijkheden en het ontwikkelen hiervan.

De Wilhelm Tellstraat 10 is in oktober 2008 gestart als (tijdelijke) woonvoorziening, in afwachting
van de nieuw te bouwen locaties van De Passerel. De doelgroep en de hulpvraag lopen binnen deze
cliëntgroep sterk uiteen. Dit komt doordat er een groot verschil is qua niveau en hulpvraag van de
cliënten.
De Passerel is op dit moment bezig met het bouwen van nieuwe locaties. Een van de nieuwe locaties zal De Groene Hoven zijn. Deze locatie zal plaats gaan bieden aan in totaal 15 cliënten, die bij elkaar aansluiten qua niveau en hulpvraag. Deze cliëntgroep zal voor een groot gedeelte bestaan uit cliënten die momenteel wonen binnen de Wilhelm Tellstraat 10. Dit onderzoek zal zich richten op de cliënten die gebruik gaan maken van locatie De Groen Hoven.
Naar aanleiding van bovenstaande beschrijving zal in dit onderzoek de wijze waarop cliënten belang hebben bij een methodisch zorgaanbod op de hulp- en zorgvraag welke zij ons stellen centraal staan.
De onderzoeksvraag die hieruit is voortgekomen en die ik met dit onderzoek ga beantwoorden is: Welke methodiek sluit aan bij de hulp- en zorgvraag van de cliënten die gebruik gaan maken van locatie de Groene Hoven? In het volgende hoofdstuk zal ik beschrijven op welke wijze ik dit ga onderzoeken.

Enkele cliënten en hun netwerk geven signalen af, van niet goed afgestemde of
geleverde zorg. Hierbij gaat het om het niet consequent begeleiden van cliënten, waarbij dat wel
noodzakelijk is. Wanneer cliënten niet consequent worden begeleidt kan dit
leiden tot onrust en meer (gedrags-)problemen. Daarnaast blijkt uit rapportages,
vergaderingen en de teamtrainingen dat er regelmatig onzekerheden zijn of een gekozen aanpak naar
een cliënt toe juist is geweest.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerDe Passerel, Apeldoorn
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk