De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jonge ouderen met dementie aan het woord : een praktijkgericht onderzoek naar de behoeften van jonge ouderen met dementie op het gebied van welzijn, werk, wonen en zorg woonachtig in de regio van Kampen

Open access

Rechten:

Jonge ouderen met dementie aan het woord : een praktijkgericht onderzoek naar de behoeften van jonge ouderen met dementie op het gebied van welzijn, werk, wonen en zorg woonachtig in de regio van Kampen

Open access

Rechten:

Samenvatting

Het aantal jonge ouderen met dementie neemt toe in Nederland. De doelgroep betreft mensen in de leeftijd van 40-65 jaar, in dit onderzoek is de leeftijdscategorie 40-70 jaar gehanteerd. Jonge ouderen met dementie staan nog middenin het leven en hebben andere behoeften dan oudere mensen met dementie. Bijvoorbeeld fysieke inspanning, zinvolle dagbesteding en betrokken blijven in de maatschappij.
Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van jonge ouderen met dementie in kaart te brengen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke behoeften op het gebied van welzijn, werk, wonen en zorg hebben jonge ouderen met dementie in de regio Kampen? In dit onderzoek staan de behoeften vanuit het perspectief van de jonge oudere met dementie centraal en richt het onderzoek zich op de behoeften in de breedste zin van het woord.
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn jonge ouderen met dementie en hun partners geïnterviewd. Daarnaast zijn enkele mantelzorgers en professionals geïnterviewd om de resultaten te ondersteunen. De respondenten zijn geworven via het netwerk van Woonzorgconcern IJsselheem en die van de co-referenten. Tijdens de semigestructureerde interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst.
Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat de jonge ouderen met dementie behoefte hebben aan een zinvolle dagbesteding. Een zinvolle dagbesteding betekent fysiek bezig zijn, zoals sporten, tuinieren en maatschappelijk betrokken zijn. Een kleinschalige woonvorm biedt mogelijkheden wanneer thuis wonen niet langer gaat. Het moet een veilige plek zijn met ruimte voor fysieke inspanningen en de familie moet zich ook thuis voelen om langs te komen. Daarnaast is uit de interviews gebleken dat kennis over dementie op jonge leeftijd niet aanwezig is bij werkgevers, huisartsen, arbo-artsen, casemanagers dementie etc.
In de regio Kampen zijn geen dagbehandeling centra of kleinschalige woonvormen voor jonge ouderen met dementie. De professionals die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd hebben nog onvoldoende kennis over dementie. De behoefte van jonge ouderen met dementie is een zinvolle dagbesteding en betrokken zijn in de maatschappij. Daarnaast is kennis bij partijen die betrokken zijn nodig om begrip en erkenning te krijgen.
Op basis hiervan wordt aanbevolen dat Woonzorgconcern IJsselheem zich dient te ontwikkelen als kennis en samenwerkingspartner. Om zo bewustwording in de omgeving te creëren over dementie op jonge leeftijd. Daarnaast wordt er aanbevolen dat er meer faciliteiten zoals een dagbehandeling in de omgeving moeten komen voor jonge ouderen met dementie. Deze faciliteiten kunnen ervoor zorgen dat jonge ouderen met dementie een zinvolle dagbesteding hebben en betrokken blijven in de maatschappij.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingToegepaste Gerontologie
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
PartnerWoonzorgconcern IJsselheem te Kampen
Datum2018-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk