De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van klimmen als arrangement binnen psychomotorische therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kracht van klimmen als arrangement binnen psychomotorische therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie gaat over 'de kracht van klimmen' naar aanleiding van ervaringen in het begeleiden van kinderen met AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) of ASS (een stoornis in het autistime spectrum) binnen het bedrijf Njuta.
Doormiddel van een literatuuronderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag: 'Wat zijn aspecten van de activiteit klimmen die mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het opbouwen van een positief zelfbeeld bij kinderen met AD(H)D of ASS?'
Als informatiebronnen zijn meerdere artikelen en boeken geraadpleegd die betrekking hebben op deze vraag. In het theoretisch kader wordt deze opgedane kennis beschreven doormiddel van het specificeren van bepaalde onderdelen.
Allereerst wordt bekeken wat psychomotorische therapie is waarop volgend in een onderdeel beschreven wordt wat ervaringsleren inhoudt. Hierna wordt gekeken naar 'adventure therapy' en klimmen en wat hierbinnen essentiële factoren zijn die mogelijk kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag. Daarna is er een hoofdstuk geweid aan de specifieke stoornissen, AD(H)D en ASS, en de daarbij behorende gedragskenmerken.
Als laatste wordt beschreven wat de vergelijkbare behandel/trainingsmethodes zijn die op een psychomotorische manier bijdragen aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het opbouwen van een positief zelfbeeld.
In de resultaten uit dit onderzoek blijkt dat klimmen een avontuurlijke activiteit is waardoor de activiteit veel uitdaging bevat. Daarnaast is er een verplichte vertrouwensband in de samenwerking tussen klimmer en zijn zekeraar. Hierdoor kan een kind met AD(H)D of ASS geprikkeld worden om te oefenen met sociale vaardigheden.
Als conclusie wordt dan ook beschreven dat klimmen doormiddel van uitdagende en grensverleggende mogelijkheden met een grote mate van niveau aanpassingsmogelijkheden bij kan dragen aan het opbouwen van een positief zelfbeeld. Door de samenwerking tussen de klimmer en zijn zekeraar ontstaan vele mogelijkheden voor interventies gericht op het oefenen van sociale vaardigheden.
Als discussie punt wordt gesteld dat er in de Nederlandse literatuur nog zeer weinig geschreven is over klimmen als therapeutisch middel waardoor er veel gerefereerd wordt aan buitensport in het algemeen. Daarom wordt er dan ook als aanbeveling gedaan dat voor meer validiteit een gericht effect onderzoek gedaan moet worden naar de specifieke aspecten van klimmen ter bevordering van de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk