De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kanjertraining

sociale Vaardigheden & PMT in de revalidatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kanjertraining

sociale Vaardigheden & PMT in de revalidatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het schrijven van deze module is ontstaan uit interesse voor psychomotorische therapie binnen de
kinderrevalidatie. Aan de hand van de in de inleiding beschreven probleem- en vraagstelling wordt er
gezocht naar een conclusie in hoeverre de psychomotorische therapie een bijdrage kan leveren binnen
de kinderrevalidatie.
De vraagstelling waarop deze scriptie is gebaseerd is als volgt:
Hoe ziet een PMT module eruit om de sociale vaardigheden van kinderen in leeftijd van 8 tot 12
jaar te verbeteren binnen ViaReva en wat zijn daarvan de effecten?
Binnen de inleiding zal de interesse uitgelegd staan voor het belang van PMT binnen de
kinderrevalidatie en middels deelvragen wordt aangegeven hoe de vraagstelling wordt uitgewerkt.
In het eerste hoofdstuk zal er door gebruik van de theorie verder op de sociale vaardigheden in worden
gaan en hoe deze van belang zijn in de ontwikkeling van een kind. Hieruit komt duidelijk naar voren dat
indien een kind hierin niet goed ontwikkeld is, dit in de verder levensloop voor problemen zou kunnen
zorgen. De theorie en de modellen achter de module worden tevens ook besproken. Deze
methodieken zullen verder worden toegelicht in hoofdstuk 2, methodieken, waar aan de koppeling is
gemaakt richting de PMT.
Binnen de methodiek wordt er in gegaan op de diverse thema's die centraal zijn binnen de sociale
vaardigheidstraining en de daaraan gekoppelde psychomotorische thema's die als kapstok zijn gebruikt
voor het afstemmen van de activiteiten en geeft zo ook de basis voor het schrijven van de module.
Naast het afstemmen van de activiteiten is het ook van belang om als therapeut de juiste attitude te
hebben die een goed leerklimaat bevordert en gewenste resultaten laat behalen.
Vanuit deze methodieken worden de behaalde resultaten en opvallendheden binnen de training
vermeld. Hierin komt naar voren welke ontwikkelingen de kinderen hebben doorgemaakt en of de
module bij heeft gedragen aan de groei van het kind. Aan de hand van deze resultaten wordt gezocht
naar een conclusie passend bij de eerder genoemde vraagstelling. Er zal blijken dat ondanks een op
papier missende effectmeting er wel degelijk verandering waarneembaar is bij de kinderen. De bijdrage
die de PMT daaraan heeft geleverd is opgemerkt en het doen van dit onderzoek heeft uiteindelijk een
passende module opgeleverd voor de kinderrevalidatie bij ViaReva.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk