De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een mooi samenzijn : over de ontwikkelingsbevorderende waarde van werken met gezinnen in de zaal.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een mooi samenzijn : over de ontwikkelingsbevorderende waarde van werken met gezinnen in de zaal.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van de afstudeeropdracht aan de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorische therapie aan de CALO, Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Het onderwerp van de scriptie is ontstaan naar aanleiding van de volgende vragen die binnen revalidatiecentrum de Vogellanden lagen: Kinderen van revalidanten moeten wij(de Vogellanden) daar wat mee? Wat moeten wij er mee? Binnen revalidatie centrum de Vogellanden worden ouders opgenomen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), waarbij er nog kinderen thuiswonen. Er is op dit moment binnen de Vogellanden geen duidelijk zicht wat de meerwaarde is van het werken met gezinnen in de zaal. Ook is er weinig zicht op hoe je aan het werk kan met gezinnen in de zaal. Naar aanleiding van deze vraag en mijn interesse in systemisch werken met gezinnen heb ik mijn scriptie hieraan gewijd.
In deze scriptie wordt door middel van een literatuurstudie gezocht naar het antwoord op de volgende probleemstelling:
Wat is de ontwikkelingsbevorderende waarde van systemische pmt voor gezinnen wanneer een van de ouders een niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft
Het doel van deze scriptie is: zicht geven op de meerwaarde van werken met gezinnen in de zaal. Dit wanneer een ouder binnen het gezin weg valt zodat er geen probleemgebieden ontstaan bij de kinderen.
Resultaten:
Door binnen het thema samenwerken aan de slag te gaan met gezinnen wanneer er sprake is van het ontstaan van een los zand gezin zal de onderlinge verbondenheid die aan het afglijden is weer in werking worden gezet. De autonomie en verbondenheid zullen weer meer een eenheid gaan vormen. Waardoor van het afglijden naar een los zand gezin de weg omhoog wordt ingezet naar een evenwichtig gezin. Gezinsrelaties die in evenwicht zijn op zowel autonomie als verbondenheid: functioneren het meest optimaal en brengen het minste probleemgedrag voort.
Conclusie:
Wanneer je met een gezin systemisch in de zaal werkt aan een evenwichtig gezin zal de ontwikkeling van de kinderen worden bevorderd. Dit vanwege het feit dat gezinsrelaties die in evenwicht zijn op zowel autonomie als verbondenheid het meest optimaal functioneren. Tevens brengt deze gezinsrelatie het minste probleemgedrag voort. Door als therapeut te streven naar een evenwichtige gezinsrelatie zullen ontwikkelingsproblemen onderdrukt worden. Wanneer er sprake is van geen evenwichtige gezinsrelatie moet je als therapeut streven naar een evenwichtige gezinsrelatie want dan worden de ontwikkelingsproblemen aangepakt. Als ik kijk naar het aspect hechting zal deze in werking worden gezet wanneer je met een gezin in de zaal werkt aan een evenwichtige gezinsrelatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersRevalidatiecentrum de Vogellanden te Zwolle
Jaar2009
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk