De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Burgerschapsvorming in de klas

onderzoek naar de activering van de verschillende facetten van burgerschapvorming bij leerlingen tijdens de lessen biologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Burgerschapsvorming in de klas

onderzoek naar de activering van de verschillende facetten van burgerschapvorming bij leerlingen tijdens de lessen biologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek kijk ik naar in hoeverre ik als docent biologie verschillende facetten van burgerschap activeer. Dit onderzoek heeft plaats gevonden op Het Assink Lyceum, locatie Julianastraat in klas N2V1. Dit is een Havo/VWO/VWO+ klas met 25 leerlingen, 14 meisjes en 11 jongens.
Doel van het onderzoek is om te kijken of we aan de verplichting voldoen die de Wet Bevordering actief burgerschap stelt. Er wordt duidelijk aangegeven dat men zelf mag bepalen hoe men hier invulling aan geeft. Hierop zal de onderwijsinspectie toezien. Dit betekent dat als de onderwijsinspectie aankondigt om hierop te controleren, wij als school moeten aantonen op welke manier hier vorm aan wordt gegeven.
Door mijn onderzoek en medewerking aan de landelijke werkgroep Krachtig Meesterschap heb ik gekeken hoe burgerschapsvormende competenties aan de orde komen in het bestaand curriculum, en dan met name in vakoverstijgende projecten. Dit onderzoek is nog niet afgerond, maar heeft al wel een en ander in gang gezet op onze locatie, waarbij bewustwording erg belangrijk is.
Met dit onderzoek kijk ik naar het vak biologie, de methode, het vakwerkplan en mijn rol als docent.
Ook hier weer bewustwording, het leren zien en herkennen van burgerschapsvormende competenties (BVC's).
Het SLO biedt hiermee een goede handreikingen door deze BVC's onder te verdelen in drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. Dit met een overzicht van de bijbehorende kennisgebieden, vaardigheden en houdingen. Ook hebben ze de vertaalslag gemaakt naar de verschillende leerlijnen gebaseerd op de verschillende leeftijdsgroepen.
Naar voren komt in de resultaten dat leerlingen dit wel herkennen en ook in de juiste context kunnen plaatsen. Door alleen te kijken naar biologie heeft dit onderzoek plaatsgevonden in slechts een klein gebied van de totale kennisbasis die hoort bij verschillende domeinen van BVC's.
Een aanbeveling is om dit teambreed over de verschillende vakken te leggen waardoor inzichtelijk wordt waar de verschillende BVC's aan de orde komen.
Als docent biologie activeer ik verschillende facetten van burgerschap, echter nog niet in die mate die ik zou willen. Bewustwording van deze competenties maakt dat ik hier alert op ben en in de toekomst hier meer aandacht aan zal besteden.
Daarbij kan dit onderzoek een sneeuwbal werking hebben. Door dit teambreed te dragen kunnen we er samen voor zorgen dat over het hele kennisgebied bepaalde vaardigheden en houdingen worden aangeleerd die betrekking hebben op het hele kennisgebied in verband met burgerschap.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersHet Assink Lyceum te Neede
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk