De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hulpverlening aan kinderen in het AMW : Maatschappelijk werkers aan het woord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hulpverlening aan kinderen in het AMW : Maatschappelijk werkers aan het woord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens mijn jaarstage heb ik gesignaleerd dat Maatschappelijk Werk Noordermaat steeds meer te maken kreeg met een relatief nieuwe doelgroep: kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Ik heb onderzocht of de maatschappelijk werkers binnen Noordermaat zich deskundig voelen in de hulpverlening aan kinderen, wat zij lastig vinden en of zij ondersteuning nodig hebben. Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan de optimalisatie van hulpverlening aan kinderen binnen Noordermaat door middel van betere ondersteuning van werkers.
Om meer te weten te komen over het onderwerp ben ik gestart met een klein literatuuronderzoek. Vervolgens heb ik een enquête afgenomen onder de maatschappelijk werkers van Noordermaat, om mijn onderzoeksvragen globaal te kunnen beantwoorden. Ik heb deze uitkomsten verdiept door middel van zes interviews.
Meer dan de helft van de respondenten voelt zich voldoende tot zeer deskundig in de hulpverlening aan kinderen. Maatschappelijk werkers die zich minder deskundig voelen zijn vaak minder ervaren. Het grootste gedeelte van de respondenten ondervindt wel eens problemen in de hulpverlening aan kinderen. De gebieden waarop zich de meeste moeilijkheden voordoen zijn: geheimhouding, samenwerking en het
vinden of gebruiken van methoden. Een groot deel van de eënquêteerden vindt de ondersteuning van Noordermaat matig en geeft aan behoefte te hebben aan trainingen.
Een sterk punt van dit onderzoek is het gebruik van verschillende
onderzoeksmethoden en een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksproces. Een minder sterk punt is de lage respons op de enquête (20%), dit kan de representativiteit verminderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk