De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een positief pedagogisch klimaat als basis voor stimulerend onderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een positief pedagogisch klimaat als basis voor stimulerend onderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

“Met positieve stimulans doet iedereen het beter” (Heuvel, 2010, zoals geciteerd in Hemels, 2010).

Dit onderzoek, uitgevoerd op basisschool de Vlonder, heeft alles te maken met positiviteit. Ik ben op zoek gegaan naar handreikingen voor een positief pedagogisch klimaat. Ik heb onderzocht hoe het pedagogisch klimaat nu wordt ervaren door leerkrachten, leerlingen en ouders en hoe dit zou moeten zijn. Daarnaast is onderzocht welke interventies er op probleemgedrag zijn en uitgevoerd worden.

Een positief pedagogisch klimaat is een klimaat waarbinnen leerlingen succesvol kunnen zijn. Waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen, gezond zijn en het onderwijs volgen wat bij ze past (Hees, 2009). Binnen een pedagogisch klimaat worden keuzes gemaakt op het gebied van omgangsregels en normen, maar er wordt ook specifiek stilgestaan bij de benadering en behandeling van probleemgedrag. De vraag is ‘wat is precies probleemgedrag?’. Van der Ploeg (zoals geciteerd in Hajer & Hijlkema, 2007) beschrijft: we spreken van probleemgedrag als ouders, leerkrachten en andere personen dit gedrag beschouwen als strijdig met de door hen en de samenleving gehanteerde normen en regels en/of wanneer deskundigen dit gedrag als problematisch beoordelen op basis van valide kenmerken inzake psychische (on)gezondheid. De visie van Van der Ploeg wordt gedeeld door velen en lijkt vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn.
Om probleemgedrag te stoppen en/of te voorkomen worden interventies ingezet. Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep om het functioneren van de groep te verbeteren . Een interventie is een bewuste keuze, die weloverwogen wordt gekozen door de leerkracht en/of het team. Op basisschool de Vlonder worden verschillende interventies ingezet. De vraag is welke interventies daadwerkelijk werken. De meningen van de leerkrachten zijn verdeeld.

In dit onderzoek is er continu geschakeld tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Op deze manier is het onderwerp vanuit verschillende hoeken belicht. Op deze manier is de betrokkenheid bij alle deelnemers vergroot en met name bij leerkrachten en ouders is bewustwording gecreëerd.

De aanbevelingen die geschreven zijn voor basisschool de Vlonder zijn gevormd vanuit een eigen visie, theoretische onderbouwing en praktijkkennis. Door middel van de aanbevelingen kan er op basisschool de Vlonder een positief pedagogisch klimaat worden neergezet.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk