De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rare gedachtes door stress

Helpende thema's bij het behandelen van schizofrenie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Rare gedachtes door stress

Helpende thema's bij het behandelen van schizofrenie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze literatuurstudie staat beschreven welke PMT-thema's er leidend zijn voor een stressmanagement training voor patiënten binnen FPC de Kijvelanden met schizofrenie in de begin fase van hun behandeling, waarbij er nog sprake is van een restfase uit een psychotische episode. Er zijn deel en hoofdvragen voor deze literatuur studie geformuleerd. Er is onderzocht welke literatuur van toepassing is om de deel- en hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden.
Allereerst is er voor dit onderzoek gekeken naar de kenmerken voor de doelgroep. Ook is er gekeken naar het verschil tussen een schizofrene doelgroep in de psychiatrie en schizofrene doelgroep binnen de forensische psychiatrie. Deze verschillen zijn van belang geweest om de behandeldoelen te kunnen stellen. Deze doelen zijn voort gekomen uit behandelingen die worden gegeven en een positief effect hebben op patiënten met schizofrenie. Vanuit de PMT specifieke doelen is er een koppeling gemaakt naar thema's. Deze thema's zijn passend binnen de gestelde doelen. De thema's zijn het resultaat uit dit onderzoek. In de discussie kwam naar voren dat er nog een aantal punten binnen dit onderzoek zijn, die niet zeker zijn. De resultaten zijn de antwoorden op de hoofd- en deelvragen die voorafgaand aan het onderzoek gesteld zijn. De aanbevelingen zijn gericht op het onderzoek wat in de toekomst nodig is. Dit onderzoek is vooral gericht op wat het effect is van de thema's.
Tijdens het onderzoek is het artikel Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Alphen et al., 2012) samengevat om meer overzicht te krijgen in wat de effecten van verschillende behandelingen zijn. Deze samenvatting is als bijlage toegevoegd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk