De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leven is het meervoud van lef : [ACCEPTANCE COMMITMENT THERAPY BINNEN DE PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE VOOR MENSEN MET EEN DEPRESSIE]

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leven is het meervoud van lef : [ACCEPTANCE COMMITMENT THERAPY BINNEN DE PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE VOOR MENSEN MET EEN DEPRESSIE]

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nadat de mogelijke onderwerpen vanuit de stage duidelijk waren ben ik mij in beide onderwerpen gaan verdiepen. Zowel in de mogelijkheden binnen deze onderwerpen voor mijn scriptie als welke van de twee onderwerpen ik het meest interessant vond voor mijn scriptie. Bij IDDT merkte ik dat PMT mogelijk gemakkelijk aansluiting kan vinden doordat andere disciplines (zoals verpleegkundige) op mijn stage hier al mee werken. PMT kon bij IDDT dan gemakkelijk invoegen door middel van themagericht werken. Bij ACT zijn veel overeenkomsten met de PMT, alleen is wel lastig hoe de PMT dan een verdere bijdrage kon leveren aan ACT, aangezien ACT totaal nieuw is voor de PMT. ACT is een derde generatie gedragstherapie, die werkt vanuit 6 kernprocessen. ACT is in het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld door Steven Hayes. Sinds het afgelopen jaar is ACT nu ook in opkomst in Nederland. Zo hebben mijn stagebegeleiders op mijn stage adres een workshop over ACT gekregen. Daardoor is de interesse van mijn stagebegeleidster voor dit onderwerp ook gewekt en hieruit kwam de vraag voor mijn scriptie dus voort. Ik vind het interessant omdat dit een nieuwe ontwikkeling is en zag het als een uitdaging om dit model te vertalen naar de PMT. Op deze manier kan ik dan een nieuw programma creëren voor op mijn stage adres. ACT wekte mijn interesse ook omdat ik me erg in deze theorie kan vinden. Vooral doordat ACT uitgaat van een andere manier van leren omgaan met problematiek en zich niet richt op de problematiek te willen veranderen. Dit spreekt mij erg aan. Ik denk zelf dat iedereen moeiten heeft en je daarmee moet leren omgaan en dat er dan prima mee te leven is. Zodra iemand zich op zijn moeiten focust en het wil veranderen zal hij juist zichzelf beperken omdat hij vooral daarmee bezig is. Dan beland je naar mijn idee juist in de problematiek. ACT werkt vanuit het oogpunt dat problemen ontstaan door de menselijke taal. Het bekijken van problemen vanuit het oogpunt dat taal hier een rol in speelt was voor mij nieuw. In het begin vond ik het maar raar om hier van uit te gaan, hoe meer ik er echter over las des te beter ik het ging begrijpen. Ik kon me er toen er steeds meer in vinden en meer koppelingen maken naar het dagelijks leven en hoe taal daar inderdaad een rol inspeelt. Mijn interesse groeide daardoor nog meer voor ACT. Door al deze facetten bij elkaar besloot ik uiteindelijk om voor ACT te kiezen.
De vraag vanuit mijn stage was: hoe de PMT kan werken met de theorie en behandelvorm ACT voor voor mensen met een depressie. Hieruit volgend heb ik de volgende hoofdvraag voor mijn scriptie geformuleerd: Hoe zijn de drie van de zes kernprocessen acceptatie, defusie en zelf-als-context uit de Acceptance Commitment Therapy toe te passen binnen de Psychomotorische Therapie bij cliënten met een depressieve stoornis vanuit as 1 van de dsm-4 om zo te bereiken dat deze cliënten leren zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden? Hiervoor heb ik de volgende subvragen opgesteld:
• Wat is ACT?
• Wat is een depressie en hoe kan ACT aansluiten bij mensen met een depressie?
• Wat is PMT en wat zijn de koppelingen tussen PMT en ACT en tussen PMT en mensen met een depressie?
• Wat is de relatie tussen de drie kernprocessen acceptatie, defusie en zelf-als-context en PMT en depressies?
• Hoe ziet de module ACT binnen de PMT voor mensen met een depressie eruit?
In het eerste hoofdstuk zet ik uiteen wat ACT inhoudt. In dit hoofdstuk zal ik de achtergrond, de doelstellingen en de uitgangspunten van ACT beschrijven. In het hoofdstuk daarna zal ik stilstaan bij de doelgroep en zal ik beschrijven waarom ACT goed kan zijn voor mensen met een depressie. Het volgende hoofdstuk zal de PMT in beschreven worden. En daarin zal ik ook de koppelingen maken tussen ACT en PMT en tussen de doelgroep en PMT. Na deze algemene basisbeschrijving zal ik specifieker ingaan op de drie kernprocessen waar ik me op zal richten. Hierin zal ook duidelijk worden waarom ik gekozen heb om aan drie van de zes kernprocessen te gaan werken en waarom ik voor acceptatie, cognitieve defusie en zelf-als-context gekozen heb. Daarna zal ik de hieruit voortvloeide module beschrijven die men kan toepassen om binnen de PMT gebruik te maken van ACT bij mensen met een depressie. Dan zal nog een discussie volgen, hierin zal de methode kritisch bekeken worden. Er wordt afgesloten met een conclusie waarin het antwoord op de hoofdvraag zal komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Partner(GGZ Noord-Holland-Noord)
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk