De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regio Zwolle Monitor 2022

De staat van Regio Zwolle

Regio Zwolle Monitor 2022

De staat van Regio Zwolle

Samenvatting

De Regio Zwolle Monitor brengt jaarlijks het reilen en zeilen van Regio Zwolle in beeld aan de hand van statistieken en cijfers. Het signaleert trends en ontwikkelingen en geeft een indruk van de ontwikkelkracht van de regio. Het vormt daarmee een belangrijke bron van informatie voor beleidsvorming rondom economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Regio Zwolle.
De Regio Zwolle Monitor 2022 is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Er wordt gestart met het in kaart brengen van de regionale brede welvaart. Brede welvaart wordt in Nederland in toenemende mate omarmd als sturingsprincipe en kader voor maatschappelijke keuzes ter bevordering van de kwaliteit van leven in land en regio. Elk van de daaropvolgende hoofdstukken sluit aan op één van de vijf regionale thema’s uit de Agenda voor Regio Zwolle (verschenen in 2018); thema’s die richtinggevend zijn voor de koers die Regio Zwolle wil varen. Het gaat achtereenvolgens om Economie, Menselijke kapitaal, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Energie.
Naast dit rapport is ook de brochure Regio Zwolle Monitor 2022 van 16 pagina's bijgevoegd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatRegio Zwolle
Jaar2022
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk