De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De implementatie van de dagbestedingscoach binnen beschermd groepswonen van Carint

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De implementatie van de dagbestedingscoach binnen beschermd groepswonen van Carint

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoekrapport beschrijven we de punten die naar voren zijn gekomen in ons onderzoek naar
de implementatie van de functie dagbestedingscoach binnen beschermd groepswonen binnen zorgen
welzijnsorganisatie Carint. De dagbestedingscoach is iemand die een specialist is op het gebied
van welzijn en activering. De kern van de functie is de wensen van zowel individuele als groepen
cliënten op grond van afgenomen intakes te inventariseren en het begeleiden en coachen van
betrokken medewerkers en mantelzorgers van de betreffende cliënten. Tevens begeleidt de
dagbestedingscoach cliënten. Dit met het doel, te komen tot een zinvolle dagbesteding voor deze
cliënten. Dagbestedingscoaches coördineren, terwijl de taken in de uitvoering liggen bij de breed
geschoolde medewerkers.
Bij het onderzoek gaat het om de implementatie van de dagbestedingscoach binnen beschermd
groepswonen. Beschermd groepswonen wordt ook wel kleinschalig wonen genoemd. Beschermd
groepswonen is kleinschalige zorg die geboden wordt aan mensen met dementie in een huiselijke en
herkenbare omgeving. Het zijn groepswoningen voor zes bewoners, die daar verzorgd worden en met
hulp van medewerkers en vrijwilligers samen hun eigen huishouding voeren. Bij beschermd
groepswonen ligt het accent op het gezamenlijk doorbrengen van de dag in de huiskamer en daar
waar dat gewenst wordt in de eigen zit/slaapkamer van de bewoner.
De bewoners van beschermd groepswonen lijden aan dementie. Dementie is een ernstige en
uiteindelijk fatale aandoening die berust op een voortschrijdende achteruitgang van het functioneren
van de hersenen. Dagindeling en structuur bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het leven voor
de ouderen met dementie. Hiervoor moet sterk individueel gericht gekeken worden naar de cliënt en
zijn begeleiding. Daardoor is de nieuwe functie dagbestedingscoach ontstaan. Met deze nieuwe
functie binnen beschermd groepswonen wil Carint bereiken dat de dagbestedingscoach een specialist
wordt binnen beschermd groepswonen die toevoegt, coacht en het belang van de cliënt bijhoudt. Er
wordt gestreefd om met en voor de cliënt te zoeken naar en vorm te geven aan een zo normaal
mogelijke en betekenisvolle dagbesteding. Doordat de dagbestedingscoach zal gaan samenwerken
met de woonbegeleiding binnen beschermd groepswonen is het de bedoeling dat de bewoner de
beste dagbesteding krijgt en de wensen en de behoeften van de bewoner worden behartigd.
Het onderzoek behandelt de implementatie van de functie dagbestedingscoach binnen de zorg- en
welzijnsorganisatie Carint. Carint is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Carint heeft een
kleurrijk aanbod. Carint biedt verschillende combinaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg aan.
Carint stelt mensen in staat om de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of in stand
te houden. De cliënt is daarbij zelf de baas en staat hierbij ook centraal.
Binnen Carint zijn al enige ideeën over de implementatie van de dagbestedingscoach. Het
belangrijkste is dat er binnen Carint niets ingrijpends veranderd hoeft te worden en dat de functie
alleen maar iets toevoegt. Op landelijk niveau zijn er ook al enige ervaringen met de functie
dagbestedingscoach. Geconcludeerd kan worden dat de functie nog bij veel organisaties in de
kinderschoenen staat.
Vanuit de onderzochte ervaringen zijn er randvoorwaarden en aandachtspunten voor het
implementeren van de nieuwe functie dagbestedingscoach voortgekomen. De belangrijkste punten
zijn scholing van de dagbestedingscoach, het betrekken van al het personeel in de ontwikkelingen van
de functie dagbestedingscoach en de begeleiding van de dagbestedingscoach.
Uiteindelijk wordt er in het onderzoeksrapport in kaart gebracht welke kritische succesfactoren er zijn
voor het welslagen van de implementatie van de functie dagbestedingscoach binnen beschermd
groepswonen binnen de zorg- en welzijnsorganisatie Carint. Daarnaast worden een aantal
aandachtspunten weergegeven wat betreft het implementeren van de functie.
Onderzoek Dagbestedingscoach Pagina 2 2007/2008
Voorwoord
Na één jaar komt er een einde aan ons onderzoek naar de dagbestedingscoach binnen beschermd
groepswonen binnen Carint. Met veel plezier hebben we hieraan gewerkt en kijken hier ook zo op
terug. Deze periode is voor ons in veel opzichten leerzaam geweest. Wij hebben geleerd wat de
functie dagbestedingscoach en beschermd groepswonen inhouden en hoe we hier onderzoek naar
moesten doen. Tevens hebben wij elkaar ook heel goed leren kennen. De samenwerking verliep fijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersZorg -en welzijnsorganisatie Carint, Hengelo
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk