De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Een bewuste keuze'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Een bewuste keuze'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dagbesteding………wat is dagbesteding? 1Dagbesteding heeft betrekking op alle bezigheden die je verricht vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je weer gaat slapen. Ook de activiteiten die je verricht in het kader van wonen en ontspannen vallen in principe onder het begrip dagbesteding. Je kunt moeilijk volhouden dat er geen sprake is van dagbesteding wanneer je de ramen zeemt, zit te eten, boodschappen doet of naar de muziekvereniging of de opera gaat. Het allerbelangrijkste is echter dat vanuit het individu gezien de gebieden wonen, werken en ontspannen niet los van elkaar staan. Het is belangrijk dat deze activiteiten uitgevoerd worden op basis van ieders eigen wensen, voorkeuren en gedragspatronen die hij zich heeft eigen gemaakt. Door zijn dagelijkse activiteiten tracht de mens een eigen bewoonbare wereld voor zichzelf te creëren, een wereld die van hem is, die hij bezit. Een wereld waarin je je thuis voelt en thuis bent. Op grond hiervan begrijp je ook waarom beroep en arbeid als zo`n belangrijke categorie naar voren komen. Beroep en arbeid zorgen immers voor de materiële basis, die dat eigen thuis mogelijk moet maken. In het volgende voorbeeld is te horen dat dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is:
Voor Gerrit zijn vele deuren gesloten.
Voorgoed
Hij kan slechts met grote moeite lopen
Zijn lichaam is zwaar geschonden
Praten kan Gerrit evenmin
Hij hoort wel maar verstaat niet
Zijn dagprogramma is al vele jaren gelijk aan het vorige
Identiek met wat levenslang zal zijn
Gerrit wordt gewekt, uit bed getild, gewassen, aangekleed gevoed en in zijn stoel gezet.
Hij krijgt speelgoed voor zich op tafel, verschuift het, stapelt wat, totdat het weer tijd is om te worden gevoed en naar bed gebracht.
`t wordt allemaal tevreden, stil en gedwee ondergaan.
Toch is in het leven van Gerrit een vreugdevolle zaak aanwezig.
Hij heeft een citer.
Daarop tokkelt hij feilloos de melodie die hem een keer is voorgespeeld of gezongen.
Dan lacht hij breeduit en van ganser harte.
Zondagsmiddags komt zijn oude vader hem opzoeken
Wandelen kunnen ze niet
Elkaar aankijken evenmin, want Gerrit wenst aan niemand zijn ogen te tonen.
Maar hij en zijn vader kunnen toch samen praten.
Nee, niet met woorden; die heeft Gerrit niet.
Zijn vader speelt op de blokfluit een melodie en Gerrit speelt die eerst alleen na en daarna herhalen ze samen
Zo praten vader en zoon.
Gerrit weet precies wanneer het zondag is,
En hij voelt dat de middag komt, zonder kalender, zonder horloge.
Dan poetst hij met zijn zakdoek de citer glimmend schoon en wacht op zijn vader
Met een glimlach die niet van deze aarde is.
Een uur in de week is Gerrit gelukkig
Zondagsmiddags van drie tot vier uur.
Kennelijk genoeg om zijn hart tot aan de rand met tevredenheid te vullen.
Met dit voorbeeld willen we laten zien dat dagbesteding niet vanzelfsprekend is voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap.
In dit rapport is ons onderzoek naar volwassendagbesteding en trajectbegeleiding voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking uitgebreid beschreven. Naar aanleiding van de volgende vraagstelling hebben wij het onderzoek opgestart op Kindercentrum 'de Speeldoos':
"Ontwikkel een handreiking waarbij de zorgvraag van de cliënt centraal staat om tot een juiste screening van mogelijkheden te komen waardoor de cliënt op de voor hem /haar beste plek terechtkomt".

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersKindercentrum 'de Speeldoos', Zutphen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk