De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cliënt aan het woord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cliënt aan het woord

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag die we hebben gesteld aan het begin van ons onderzoek luidt als volgt:
Zijn er veranderingen op gebied van faciliteiten nodig om aan de behoeften en mogelijkheden van de cliënten te voldoen binnen de dagbesteding te Raalte (ook wel "De Joetse", genoemd naar het gebouw waar de dagbesteding plaatsvindt), rekening houdend met de mogelijkheden van de instelling, en zo ja welke?
Als eerste hebben we ons verdiept in de doelgroep, de instelling en de bijbehorende theorie. Ons onderzoek is specifiek toegespitst op de cliënten en faciliteiten van de dagbesteding "De Joetse". Er zijn nog geen eerdere onderzoeken verricht met betrekking tot ons onderzoek. Daardoor kwamen we al snel tot de conclusie dat we niet veel verwante literatuur toe konden passen op ons onderzoek en daarom geen conclusies konden trekken.
Aan het begin van ons onderzoek moesten we zelf de staat en de aanwezigheid van de faciliteiten binnen de dagbesteding "De Joetse" gaan onderzoeken. Daarvan hebben we in hoofdstuk 1 uitgebreid objectief beschreven welke faciliteiten er aangeboden werden op dat moment en in welke staat die zich bevonden.
Daarmee hebben we de basis gelegd voor de mogelijkheden tot verder onderzoek.
De volgende stap die we hebben ondernomen, is het ontwerpen van een product waarmee we konden onderzoeken of er veranderingen op het gebied van faciliteiten binnen de dagbesteding nodig zijn om aan de behoeften en mogelijkheden van de cliënten te voldoen.
Het product dat daaruit voort is gekomen is een enquête voor zowel de cliënten als voor de medewerkers. Door middel van deze enquêtes creëerden wij de mogelijkheid om de behoeften van de cliënten te toetsen en weer te geven. Hierdoor ontstond er een duidelijk beeld van de mogelijkheden van de cliënten en de behoeften rondom de faciliteiten.
Na het verwerken van de gegevens van de enquêtes in ons onderzoek en hiervan een overzicht te hebben gegeven (zie hoofdstuk 5), kunnen wij een conclusie trekken en hierdoor antwoord geven op de onderzoeksvraag.
Ja, er zijn veranderingen op gebied van faciliteiten nodig om aan de behoeften en mogelijkheden van de cliënten te voldoen binnen de dagbesteding te Raalte (rekening houdend met de mogelijkheden van de instelling).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Partners"Stichting Zozijn", Raalte
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk